učionica PZ-202

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-111-B) Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom, predavanja Hemija 2014Dr Dragan Đorđević
10:15-12:00 (H-110-B) Fizička hemija 2, predavanja Hemija 2014Dr Snežana Тošić
13:15-15:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, predavanja Hemija 2014Dr Nikola Nikolić
15:15-17:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, predavanja Hemija 2014Dr Snežana Mitić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-110-B) Fizička hemija 2, predavanja Hemija 2014Dr Snežana Тošić
10:15-12:00 (H-109-B) Analitička hemija 3, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Vesna Stankov-Jovanović
12:15-14:00 (H-117-B) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, predavanja Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
14:15-17:00 (H-103-B) Organska hemija 1, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Goran Petrović
17:15-18:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, vežbe, grupa1 Hemija 2014 Milica Nikolić
18:15-19:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, vežbe, grupa2 Hemija 2014 Vladimir Dimitrijević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-102-B) Analitička hemija 1, predavanja Hemija 2014Dr Snežana Mitić
10:15-12:00 (H-130-B) Кorozija i zaštita metala, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandar Bojić
14:15-16:00 (H-117-B) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Snežana Jovanović
16:15-17:45 (H-111-B) Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom, vežbe Hemija 2014 Milica Nikolić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (H-118-B) Biohemija, predavanja Hemija 2014Dr Ivan Palić
10:15-12:00 (H-117-B) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Snežana Jovanović
12:15-14:00 (H-129-B) Farmaceutska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandra Đorđević
14:15-16:00 (F-123) Fizika životne sredine, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Nikola Filipović
14:15-16:00 (BIOI22) Fizika životne sredine, vežbe Biologija 2014 Nikola Filipović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-117-B) Instrumentalne metode u organskoj hemiji, predavanja Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
10:15-12:00 (H-111-B) Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom, predavanja Hemija 2014Dr Dragan Đorđević
12:15-14:00 (H-103-B) Organska hemija 1, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Goran Petrović
14:15-15:00 (H-103-B) Organska hemija 1, vežbe Hemija 2014Dr Aleksandra Đorđević
15:15-17:00 (H-101-B) Osnove neorganske hemije, predavanja Hemija 2014Dr Nikola Nikolić
Zimski semestarZauzetost prostorija