laboratorija FF-106

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (H-130-B) Кorozija i zaštita metala, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Slobodan Najdanović
09:30-11:00 (H-130-B) Кorozija i zaštita metala, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014
11:00-13:00 (H-132-B) Molekulski spektri, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Emilija Pecev-Marinković
13:00-14:45 (H-128-B) Hemodinamika zagađujućih supstanci, laboratorijske vežbe Hemija 2014 Danica Bogdanović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-236-B) Monitoring životne sredine, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mitrović
13:30-15:45 (H-144) Hemija, vežbe, grupa2 Fizika 2014 Stefan Petrović
14:15-16:30 (H-144) Hemija, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Stefan Petrović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-263-B) Hemija voda i zemljišta, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Ivana Кostić
10:00-12:00 (H-204-B) Savremene elektroanalitičke metode, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Milan Stojković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:00-15:00 (H-110-B) Fizička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
15:00-17:00 (H-110-B) Fizička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
17:00-19:00 (H-110-B) Fizička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-13:00 (H-244-B) Odabrana poglavlja instrumentalne analize, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014Dr Ivana Rašić Mišić
13:30-15:00 (H-134-B) Osnove tehnologije materijala, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Aleksandra Кrstić
15:30-16:15 (H-261-B) Hemija i tehnologija materijala, vežbe Primenjena hemija 2014
16:15-17:45 (H-261-B) Hemija i tehnologija materijala, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014
Zimski semestarZauzetost prostorija