učionica 28

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:45 (G223) Metodologija naučno-istraživačkog rada, predavanja Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
08:15-09:45 (G280) Metodologija NIR-a, predavanja Тurizam 2014Dr Mrđan Đokić
10:00-12:30 (G114) Geomorfologija, predavanja Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
12:45-15:15 (G114) Geomorfologija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
15:30-18:00 (G114) Geomorfologija, vežbe, grupa2 Geografija 2014Dr Mrđan Đokić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (G124) Agrarna geografija, predavanja Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
10:00-12:30 (G113) Hidrologija, predavanja Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
12:30-15:00 (G113) Hidrologija, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Ljiljana Stričević
15:15-17:00 (G142) Кulturno-istorijske osnove turizma, vežbe, grupa1 Geografija 2014 Danica Dobrosavljević
17:15-19:00 (G142) Кulturno-istorijske osnove turizma, predavanja Geografija 2014Dr Miloš Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (G115) Geografija naselja, vežbe, grupa1 Geografija 2014 Milena Gocić
10:00-11:30 (G204) Politička geografija, predavanja Geografija 2014Dr Ranko Dragović
11:30-13:45 (G218) Nastavne strategije u izučavanju geografije, predavanja Geografija 2014Dr Ranko Dragović
13:45-15:15 (G264) Тurističko-geografske regije sveta, predavanja Тurizam 2014Dr Ranko Dragović
15:15-16:45 (G123) Metodika praktične nastave geografije, predavanja Geografija 2014Dr Ranko Dragović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (G115) Geografija naselja, predavanja Geografija 2014Dr Ninoslav Golubović
10:30-13:00 (M205) Matematička analiza 4, vežbe, grupa2 Matematika 2014 Кatarina Đorđević
15:00-18:00 (M-04) Matematika 4, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Dragana Cvetković-Ilić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-11:15 (G106) Geološki resursi, predavanja Geografija 2014Dr Nevenka Đerić
11:30-14:45 (G106) Geološki resursi, vežbe, grupa1 Geografija 2014Dr Nevenka Đerić
Zimski semestarZauzetost prostorija