laboratorija 22

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:00-14:30 (H-262-B) Forenzička hemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014
14:30-15:15 (H-262-B) Forenzička hemija, vežbe Primenjena hemija 2014 Milica Stevanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:00-18:00 (H-205-B) Organske sinteze, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Milan Nešić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-13:00 (H-256-2-B) Organski polutanti 2, vežbe Primenjena hemija 2014 Milica Stevanović
Zimski semestarZauzetost prostorija