kabinet 403

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
16:30-18:00 (BIODI21) Fiziologija stresa kod biljaka, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Svetlana Тošić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:00-16:30 (BIODI29) Entomologija, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Žikić
Zimski semestarZauzetost prostorija