sala mikroskopska 17

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:00 (BIO202) Zoologija kičmenjaka, vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Dragana Stojadinović
10:00-12:15 (BIO202) Zoologija kičmenjaka, vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Dragana Stojadinović
13:00-13:45 (BIO301) Genetika, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
14:00-14:45 (BIO301) Genetika, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
15:00-15:45 (BIO301) Genetika, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-10:30 (MB.MB12O) Ekologija biljaka, vežbe Biologija 2021Dr Danijela Nikolić
09:00-10:30 (ME.ME12O) Ekologija biljaka, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Dragana Jenačković Gocić
10:30-12:00 (MB.MB152) Fitogeografija, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Danijela Nikolić
13:30-15:00 (EКOI31) Vegetacija sveta, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2014Dr Dragana Jenačković Gocić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-10:00 (BIOI52) Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima, vežbe, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
10:15-11:00 (OB.OB151) Istorija i filozofija biologije, vežbe Biologija 2021Dr Nataša Joković
13:00-14:30 (MB.MB153) Zoogeografija, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Saša Stanković
14:30-16:00 (MB.MB153) Zoogeografija, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Saša Stanković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-12:45 (ME.ME152) Biologija i ekologija lišaja, vežbe Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Slaviša Stamenković
14:30-15:15 (BIO303) Fiziologija životinja, vežbe, grupa1 Biologija 2014 Aleksandra Petrović
15:15-16:45 (BIO303) Fiziologija životinja, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2014 Aleksandra Petrović
16:45-17:30 (BIO303) Fiziologija životinja, vežbe, grupa2 Biologija 2014 Aleksandra Petrović
17:30-19:00 (BIO303) Fiziologija životinja, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2014 Aleksandra Petrović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-12:45 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević
13:00-14:30 (OB.OB14O) Zoologija beskičmenjaka 1, vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Marijana Ilić Milošević
Letnji semestarZauzetost prostorija