učionica PZ-207

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-259-B) Analiza životnih namirnica, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Violeta Mitić
10:15-12:00 (H-200-B) Elektrohemija, predavanja Hemija 2014Dr Milan Mitić
10:15-12:00 (H-200A-B) Elektrohemija, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Milan Mitić
12:00-14:15 (H-203-B) Odabrana poglavlja organske hemije, predavanja Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
14:15-16:00 (H-126-B) Prehrambena neorganska hemija, predavanja, grupa1 Hemija 2014Dr Maja Stanković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (H-208-B) Hemometrija, predavanja Hemija 2014Dr Violeta Mitić
11:15-14:00 (H-265-B) Bioanalitička hemija, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Ivana Rašić Mišić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (H-200-B) Elektrohemija, predavanja Hemija 2014Dr Milan Mitić
10:15-12:00 (H-200A-B) Elektrohemija, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Milan Mitić
12:00-14:15 (IM-UI-31) Inteligentna obrada podataka, predavanja Računarske nauke 2014Dr Branimir Тodorović
14:15-17:00 (H-202-B) Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja, predavanja Hemija 2014Dr Dragan Đorđević
14:15-17:00 (H-241-B) Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Dragan Đorđević
17:15-18:00 (H-202-B) Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja, vežbe Hemija 2014Dr Dragan Đorđević
17:15-18:00 (H-241-B) Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja, vežbe Primenjena hemija 2014Dr Dragan Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-223-B) Hemija vode i otpadnih voda, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandar Bojić
12:15-15:00 (H-231-B) Odabrana poglavlja fizičke hemije, predavanja Hemija 2014Dr Snežana Тošić
15:15-18:00 (IM-RS-I13) Matematička logika, predavanja Računarske nauke 2014Dr Aleksandar Stamenković
15:15-18:00 (IM-UI-I13) Matematička logika, predavanja Računarske nauke 2014Dr Aleksandar Stamenković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:00-15:00 (H-240-B) Industrijska hemija 1, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Aleksandar Bojić
Letnji semestarZauzetost prostorija