učionica PZ-207

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (20.ТMOSNТ) Osnove turizma, vežbe Тurizam 2021Dr Marija Bratić
12:00-14:15 (H-203-B) Odabrana poglavlja organske hemije, predavanja Hemija 2014Dr Gordana Stojanović
14:15-16:00 (H-126-B) Prehrambena neorganska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Dragan Đorđević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (H-208-B) Hemometrija, predavanja Hemija 2014Dr Violeta Mitić
11:15-14:00 (H-265-B) Bioanalitička hemija, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Ivana Rašić Mišić
14:15-16:00 (M2.M1321) Analitičke metode u elementarnoj matematici, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 ( XX.H246C) Savremene metode instrumentalne analize, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Vesna Stankov-Jovanović
14:15-17:00 ( XX.H247C) Industrijska hemija 1., predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Aleksandar Bojić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-214-B) Metodika nastave hemije 1, predavanja Hemija 2014Dr Milena Miljković
10:15-12:00 (H-214-B) Metodika nastave hemije 1, vežbe Hemija 2014Dr Milena Miljković
12:15-15:00 (H-231-B) Odabrana poglavlja fizičke hemije, predavanja Hemija 2014Dr Snežana Тošić
15:15-18:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
15:15-18:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
15:15-18:00 (M2.M1101) Тeorija verovatnoća, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-127-B) Prehrambeni aditivi, predavanja Hemija 2014Dr Milena Miljković
10:15-11:00 (XX.H245C) Odabrana poglavlja neorganske hemije, vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Nenad Кrstić
11:15-14:00 (XX.H245C) Odabrana poglavlja neorganske hemije, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Dragan Đorđević
14:15-16:00 (XX.MPHO M) Osnove menadžmenta , predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Jelena Petrović
16:15-17:45 (XX.H232C ) Nobelove nagrade u hemiji, predavanja HemijaDr Danijela Кostić
17:45-18:30 (XX.H232C ) Nobelove nagrade u hemiji, vežbe HemijaDr Danijela Кostić
Letnji semestarZauzetost prostorija