laboratorija FF-106

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-127-B) Prehrambeni aditivi, laboratorijske vežbe Hemija 2014Dr Milena Miljković
13:00-15:00 (H-108-B) Struktura atoma i molekula, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Stefan Petrović
13:00-15:00 (H-223-B) Hemija vode i otpadnih voda, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Miljana Radović Vučić
15:15-17:00 (H-200-B) Elektrohemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Sonja Janković
15:15-17:00 (H-200A-B) Elektrohemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014 Sonja Janković
17:15-19:00 (H-200-B) Elektrohemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Sonja Janković
17:15-19:00 (H-200A-B) Elektrohemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Primenjena hemija 2014 Sonja Janković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-108-B) Struktura atoma i molekula, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Stefan Petrović
10:15-12:00 (H-108-B) Struktura atoma i molekula, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014 Stefan Petrović
12:00-14:00 (H-106-B) Fizička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014 Jovana Pavlović
14:00-16:00 (H-254-B) Analitička hemija životne sredine, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Sofija Rančić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
09:00-11:15 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
11:15-12:00 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
12:00-14:15 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
14:15-16:00 (H-248-B) Кinetika i kataliza, laboratorijske vežbe, grupa1 Primenjena hemija 2014 Ana Miletić
16:00-18:00 (H-108-B) Struktura atoma i molekula, laboratorijske vežbe, grupa4 Hemija 2014 Stefan Petrović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-106-B) Fizička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Jovana Pavlović
10:00-12:00 (H-106-B) Fizička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Jovana Pavlović
13:00-13:45 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, vežbe, grupa3 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
13:45-16:00 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-253-B) Hemija životne sredine, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Ivana Кostić
10:00-14:15 (H-116-B) Osnove hemije životne sredine, laboratorijske vežbe Hemija 2014 Danica Bogdanović
10:00-10:45 (EКOI13) Hemija životne sredine, vežbe Biologija 2014Dr Ivana Кostić
14:15-16:00 (H-201-B) Savremene optičke metode analize, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Slobodan Ćirić
Letnji semestarZauzetost prostorija