laboratorija FF-106

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-127-B) Prehrambeni aditivi, laboratorijske vežbe Hemija 2014Dr Milena Miljković
10:00-11:30 ( XX.H246C) Savremene metode instrumentalne analize, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Vesna Stankov-Jovanović
13:00-15:00 (H-108-B) Struktura atoma i molekula, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014 Stefan Petrović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-108-B) Struktura atoma i molekula, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Stefan Petrović
08:15-10:00 (XX.H248C) Poljoprivredna hemija, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Ivana Кostić Кokić
10:15-12:00 (H-108-B) Struktura atoma i molekula, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014 Stefan Petrović
12:00-14:00 (H-106-B) Fizička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014
14:00-16:00 (H-254-B) Analitička hemija životne sredine, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014Dr Sofija Rančić
16:15-18:00 ( XX.H231C) Odabrana poglavlja instrumentalne analize, laboratorijske vežbe HemijaDr Milan Stojković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
09:00-11:15 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
11:15-12:00 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
12:00-14:15 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
14:00-15:30 (H-248-B) Кinetika i kataliza, laboratorijske vežbe, grupa2 Primenjena hemija 2014
14:00-15:30 (XX.H212C) Кinetika i kataliza, laboratorijske vežbe Hemija Ana Miletić Ćirić
16:00-18:00 (H-108-B) Struktura atoma i molekula, laboratorijske vežbe, grupa4 Hemija 2014 Stefan Petrović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-106-B) Fizička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Milena Nikolić
10:00-12:00 (H-106-B) Fizička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014
12:00-12:45 ( XX.H202C) Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize , vežbe HemijaDr Ivana Rašić Mišić
12:45-13:30 ( XX.H202C) Fizičko-hemijski principi instrumentalne analize , laboratorijske vežbe HemijaDr Ivana Rašić Mišić
13:30-14:15 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, vežbe, grupa3 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
14:15-16:30 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-253-B) Hemija životne sredine, laboratorijske vežbe Primenjena hemija 2014
10:00-14:15 (H-116-B) Osnove hemije životne sredine, laboratorijske vežbe Hemija 2014Dr Danica Bogdanović
14:30-16:00 (XX.H205C ) Hemija vode i otpadnih voda, laboratorijske vežbe HemijaDr Milica Petrović
Letnji semestarZauzetost prostorija