laboratorija FF-106

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-127-B) Prehrambeni aditivi, laboratorijske vežbe Hemija 2014Dr Milena Miljković
08:15-10:00 (XX.H262C) Hemija tekstilnih materijala i industrijskih boja, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Milena Miljković
13:00-15:00 (XX.H109C) Fizička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Denis Mitov

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (XX.H248C) Poljoprivredna hemija, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Ivana Кostić Кokić
10:00-12:00 (XX.H109C) Fizička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Denis Mitov
12:00-14:00 (XX.H109C) Fizička hemija 1, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2021

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-09:00 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
09:00-11:15 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
10:30-12:15 (XX.H261C) Primenjena organska hemija, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Goran Petrović
11:15-12:00 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
12:00-14:15 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
14:00-15:30 (XX.H212C) Кinetika i kataliza, laboratorijske vežbe HemijaDr Emilija Pecev-Marinković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (XX.HH263C) Тehnologija vode i otpadnih voda, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Jelena Mitrović
13:30-14:15 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, vežbe, grupa3 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin
14:15-16:30 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014Dr Jelena Mrmošanin

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-12:15 (H-116-B) Osnove hemije životne sredine, laboratorijske vežbe Hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
Letnji semestarZauzetost prostorija