laboratorija FF-107

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-11:30 (XX.H128C) Hemija hrane, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Milan Dimitrijević
11:30-13:00 (XX.H128C) Hemija hrane, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Milan Dimitrijević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-10:00 (XX.H219C) Farmaceutska hemija, laboratorijske vežbe HemijaDr Aleksandra Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:15 (XX.H123C ) Hemija prirodnih proizvoda, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Luka Vasić
11:15-14:15 (XX.H123C ) Hemija prirodnih proizvoda, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Luka Vasić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (OB.OB11O) Hemija, laboratorijske vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Milica Nikolić
10:45-13:15 (OB.OB11O) Hemija, laboratorijske vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Milica Nikolić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (OB.OB11O) Hemija, laboratorijske vežbe, grupa3 Biologija 2021Dr Milica Nikolić
Letnji semestarZauzetost prostorija