laboratorija FF-107

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:00-10:00 (XX.H219C) Farmaceutska hemija, laboratorijske vežbe HemijaDr Aleksandra Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:15 (H-114-B) Hemija prirodnih proizvoda, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2014
11:15-14:15 (H-114-B) Hemija prirodnih proizvoda, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Milica Nešić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (OB.OB11O) Hemija, laboratorijske vežbe Biologija 2021Dr Milica Nikolić
10:45-13:15 (OB.OB11O) Hemija, laboratorijske vežbe Biologija 2021
13:30-16:30 (H-114-B) Hemija prirodnih proizvoda, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (OB.OB11O) Hemija, laboratorijske vežbe Biologija 2021
09:00-11:45 (XX.H261C) Primenjena organska hemija, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Goran Petrović
Letnji semestarZauzetost prostorija