kabinet 205

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-11:00 (M2.M1106) Matematička statistika, predavanja Matematika 2021Dr Maja Obradović
11:00-12:30 (20.GMSТAТ) Statistički modeli u geografiji, predavanja Geografija 2021Dr Maja Obradović
13:15-15:00 (M2.M1321) Analitičke metode u elementarnoj matematici, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Dejan Ilić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (M2.M1117) Banahove algebre i spektri, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Snežana Živković Zlatanović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (M2.M1321) Analitičke metode u elementarnoj matematici, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dejan Ilić
Letnji semestarZauzetost prostorija