kabinet 205

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:00-13:30 (20.GMSТAТ) Statistički modeli u geografiji, predavanja Geografija 2021Dr Maja Obradović
13:00-15:30 (M2.M1105) Тeorija fiksne tačke i primene, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dejan Ilić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-15:00 (M2.M1321) Analitičke metode u elementarnoj matematici, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:15-14:00 (M2.M1317) Metodika dodatne nastave matematike u osnovnoj školi, predavanja Matematika 2021Dr Jovana Milenković
Letnji semestarZauzetost prostorija