laboratorija 20

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
11:00-13:30 (IM-RS-I44) Digitalno procesiranje signala, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
11:00-13:30 (IM-UI-I43) Digitalno procesiranje signala, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
13:45-15:15 (IM-RS-I44) Digitalno procesiranje signala, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
13:45-15:15 (IM-UI-I43) Digitalno procesiranje signala, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-116-B) Osnove hemije životne sredine, predavanja Hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
10:15-12:00 (H-253-B) Hemija životne sredine, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Тatjana Anđelković

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (EКOI13) Hemija životne sredine, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Anđelković
10:15-12:00 (H-253-B) Hemija životne sredine, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
Letnji semestarZauzetost prostorija