laboratorija 20

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (M155) Finansijska matematika, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miljana Jovanović
11:00-13:30 (IM-RS-I44) Digitalno procesiranje signala, predavanja Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
11:00-13:30 (IM-UI-I43) Digitalno procesiranje signala, predavanja Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
13:45-15:15 (IM-RS-I44) Digitalno procesiranje signala, vežbe Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
13:45-15:15 (IM-UI-I43) Digitalno procesiranje signala, vežbe Računarske nauke 2014 Lazar Stojković
15:15-17:45 (IO-32) Linearna algebra, vežbe Računarske nauke 2014
17:45-20:15 (IO-32) Linearna algebra, vežbe Računarske nauke 2014 Lazar Stojković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (H-116-B) Osnove hemije životne sredine, predavanja Hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
10:15-12:00 (H-253-B) Hemija životne sredine, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
13:00-15:30 (M2.M1105) Тeorija fiksne tačke i primene, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Dejan Ilić
15:45-17:15 (MA.M1001) Matematička logika i teorija skupova, vežbe Matematika 2021Dr Dejan Ilić
17:15-18:45 (MM.MM13O) Molekularna genetika, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Nikola Jovanović
18:45-20:15 (MM.MM13O) Molekularna genetika, vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Nikola Jovanović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (H-253-B) Hemija životne sredine, predavanja Primenjena hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
12:15-14:00 (G278) Тematsko kartiranje, predavanja Тurizam 2014Dr Ivan Filipović
14:15-16:00 (MM.MM151) Forenzička biologija, predavanja Biologija 2021Dr Vladimir Žikić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
07:45-10:15 (M302) Uvod u kompleksnu analizu, predavanja Matematika 2014Dr Dijana Mosić
10:15-13:00 (M203) Geometrija, vežbe Matematika 2014Dr Mića Stanković
14:30-16:00 (HH.H102C) Primena softvera u hemiji , predavanja Hemija 2021Dr Тatjana Anđelković
16:15-17:00 (HH.H102C) Primena softvera u hemiji , vežbe Hemija 2021Dr Danica Bogdanović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (XX.H233C) Savremene metode učenja hemije, predavanja HemijaDr Тatjana Anđelković
11:15-12:00 (XX.H233C) Savremene metode učenja hemije, vežbe HemijaDr Jelena Mitrović
Letnji semestarZauzetost prostorija