sala video-konferencijska 129

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (ME.ME142) Hemija životne sredine, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Тatjana Anđelković
Letnji semestarZauzetost prostorija