učionica 22

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:15-17:00 (G222) Кulturno-istorijske osnove Srbije, vežbe Geografija 2014Dr Miloš Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M102) Matematička analiza 1, vežbe, grupa1 Matematika 2014Dr Marko Đikić
13:15-14:00 (O-05-B) Engleski jezik, predavanja Hemija 2014 Sonja Miletić
14:15-16:00 (O-05-B) Engleski jezik, vežbe Hemija 2014 Sonja Miletić
Letnji semestarZauzetost prostorija