kabinet 202

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
16:00-18:15 (M2.M1219) Тeorija odlučivanja, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miodrag Đorđević
16:00-18:15 (20.IMI07) Bajesova analiza podataka, predavanja, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Miodrag Đorđević
18:30-20:00 (M2.M1219) Тeorija odlučivanja, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Miodrag Đorđević
18:30-20:00 (20.IMI07) Bajesova analiza podataka, vežbe, grupa1 Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Miodrag Đorđević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:00-16:30 (M2.M1220) Ekonometrija, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miodrag Đorđević
17:00-18:30 (M2.M1220) Ekonometrija, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Miodrag Đorđević
Letnji semestarZauzetost prostorija