kabinet 202

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (IM-RS-I41) Statistički softver, predavanja Računarske nauke 2014Dr Miodrag Đorđević
10:15-13:00 (IM-UI-I41) Statistički softver, predavanja Računarske nauke 2014Dr Miodrag Đorđević

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:15-18:00 (M661) Тeorija odlučivanja, predavanja Matematika 2014Dr Miodrag Đorđević
Letnji semestarZauzetost prostorija