kabinet 204

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (IM-UI-I42) Fazi sistemi, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Ivana Micić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:15-16:00 (IM-UI-I42) Fazi sistemi, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
Letnji semestarZauzetost prostorija