kabinet 204

Raspored časova za zimski semestar, školska 2021/2022 godina


sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-16:00 (IM-UI-I42) Fazi sistemi, predavanja Računarske nauke 2014Dr Ivana Micić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
15:15-16:00 (IM-UI-I42) Fazi sistemi, vežbe Računarske nauke 2014Dr Velimir Ilić
Letnji semestarZauzetost prostorija