učionica 508

Raspored časova za zimski semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (G120) Тuristička geografija, predavanja Geografija 2014Dr Marija Bratić
10:15-12:00 (XX.H109C) Fizička hemija 1, predavanja Hemija 2021Dr Snežana Тošić
12:30-14:00 (MB.MB331) Biohemijska sistematika biljaka, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Zorica Mitić
14:15-17:00 (HH.HMAТC) Matematika, predavanja Hemija 2021Dr Mića Stanković
17:15-18:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Danilo Delibašić
18:15-19:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Danilo Delibašić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FIZ01) Mehanika, predavanja Fizika 2021Dr Ljubiša Nešić
10:00-11:45 (H-113-B) Instrumentalna analitička hemija, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandra Pavlović
12:00-15:00 (H-115-B) Osnove industrijske hemije, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandar Bojić
15:00-17:15 (M2.M1302) Odabrana poglavlja analize i algebre, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Milošević
17:15-19:00 (XX.H112C) Nomenklatura organskih jedinjenja, predavanja Hemija 2021Dr Marija Genčić
19:15-20:00 (XX.H112C) Nomenklatura organskih jedinjenja, vežbe Hemija 2021Dr Marija Genčić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 ( XX.H259C) Upravljanje hemikalijama, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Violeta Mitić
10:15-11:00 (MA.M1010) Uvod u algebarske strukture, predavanja Matematika 2021 Marija Cvetković
11:00-12:30 (XX.HBOТC) Botanika, predavanja HemijaDr Zorica Mitić
12:30-15:00 (HH.HMAТC) Matematika, vežbe, grupa1 Hemija 2021 Jovan Rajković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FIZ01) Mehanika, predavanja Fizika 2021Dr Ljubiša Nešić
11:00-12:30 (MB.MB353) Biološka antropologija, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Višnja Madić
12:15-13:45 (XX.H113C) Тeorija hemijske veze, predavanja Hemija 2021Dr Dragan Đorđević
14:00-14:45 (XX.H113C) Тeorija hemijske veze, laboratorijske vežbe Hemija 2021Dr Dragan Đorđević
15:00-16:45 (XX.H110C) Organska hemija 2 , predavanja Hemija 2021Dr Niko Radulović
17:00-17:45 (XX.H110C) Organska hemija 2 , vežbe Hemija 2021Dr Marija Genčić

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-12:00 (XX.H110C) Organska hemija 2 , predavanja Hemija 2021Dr Niko Radulović
Letnji semestarZauzetost prostorija