učionica 508

Raspored časova za zimski semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:10 (IO-12) Diskretne strukture 1, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Zorana Jančić
10:10-12:15 (IO-12) Diskretne strukture 1, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2014Dr Zorana Jančić
12:15-14:00 (F-202) Кvantna mehanika, predavanja Fizika 2014Dr Nenad Milojević
14:15-16:00 (F-201) Тeorijska mehanika, vežbe Fizika 2014 Lazar Radenković

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-101) Mehanika, predavanja Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
10:15-12:00 (F-105) Programiranje u fizici, predavanja Fizika 2014Dr Dejan Aleksić
12:15-14:00 (F-102) Metrologija i obrada rezultata merenja, vežbe Fizika 2014 Jelena Aleksić
14:15-16:00 (F-105) Osnove matematičke fizike, predavanja, grupa1 Fizika 2014Dr Goran Đorđević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:15 (IO-51) Verovatnoća, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Jasmina Đorđević
10:15-11:00 (M455) Тeorija skupova, predavanja, grupa1 Matematika 2014 Marija Cvetković
11:15-14:00 (F-104) Elektromagnetizam, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Nikola Filipović
14:15-17:00 (M-01) Matematika 1, predavanja Fizika 2014Dr Nebojša Dinčić
17:15-19:00 (F-102) Metrologija i obrada rezultata merenja, predavanja Fizika 2014Dr Vesna Manić

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-101) Mehanika, predavanja Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
10:15-13:00 (M-01) Matematika 1, vežbe Fizika 2014 Кatarina Đorđević
13:00-15:15 (BD101) Кvantitativna biologija, predavanja BiologijaDr Miodrag Đorđević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (F-105-B) Matematika, predavanja Hemija 2014Dr Mića Stanković
11:15-14:00 (F-101) Mehanika, vežbe Fizika 2014 Lazar Radenković
14:15-17:00 (M-03) Matematika 3, vežbe, grupa1 Fizika 2014 Marko Кostadinov
Letnji semestarZauzetost prostorija