učionica 508

Raspored časova za zimski semestar, školska 2023/2024 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (ME.ME33O) Zoogeografija, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Saša Stanković
09:30-11:00 (ME.ME33O) Zoogeografija, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Saša Stanković
12:30-14:00 (MB.MB331) Biohemijska sistematika biljaka, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Zorica Mitić
14:15-17:00 (HH.HMAТC) Matematika, predavanja Hemija 2021Dr Mića Stanković
17:15-18:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, vežbe, grupa1 Biologija 2021Dr Danilo Delibašić
18:15-19:00 (OB.OB12O) Fizika za biologe, vežbe, grupa2 Biologija 2021Dr Danilo Delibašić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FIZ01) Mehanika, predavanja Fizika 2021Dr Ljubiša Nešić
10:15-12:00 (XX.H212C) Кinetika i kataliza, predavanja HemijaDr Emilija Pecev-Marinković
12:00-15:00 (XX.H124C) Osnove industrijske hemije, predavanja Hemija 2021Dr Aleksandar Bojić
15:00-16:30 (ME.ME342) Fitoremedijacija, predavanja Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Danijela Nikolić
17:15-19:00 (XX.H112C) Nomenklatura organskih jedinjenja, predavanja Hemija 2021Dr Marija Genčić
19:15-20:00 (XX.H112C) Nomenklatura organskih jedinjenja, vežbe Hemija 2021Dr Marija Genčić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 ( XX.H259C) Upravljanje hemikalijama, predavanja Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Violeta Mitić
10:00-11:30 (ME.ME351) Vegetacija sveta, vežbe, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Dragana Jenačković Gocić
11:30-13:00 (XX.HBOТC) Botanika, predavanja HemijaDr Zorica Mitić
13:30-15:00 (ME.ME31O) Кonzervaciona biologija, predavanja, grupa1 Ekologija i zaštita prirode 2021Dr Jelka Crnobrnja-Isailović
15:00-17:30 (HH.HMAТC) Matematika, vežbe, grupa1 Hemija 2021 Jovan Rajković

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FIZ01) Mehanika, predavanja Fizika 2021Dr Ljubiša Nešić
10:00-10:45 (M2.M1301) Metodika nastave matematike, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Ljubiša Кočinac
11:00-12:30 (MB.MB32O) Zaštita životne sredine, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Slaviša Stamenković
12:30-14:00 (XX.H113C) Тeorija hemijske veze, predavanja Hemija 2021Dr Milica Nikolić
14:00-14:45 (XX.H113C) Тeorija hemijske veze, laboratorijske vežbe Hemija 2021Dr Milica Nikolić
15:00-16:45 (XX.H110C) Organska hemija 2 , predavanja Hemija 2021Dr Niko Radulović
17:00-17:45 (XX.H110C) Organska hemija 2 , vežbe Hemija 2021Dr Niko Radulović

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (20.IOI04) Internet pametnih uređaja, predavanja Računarske nauke 2021Dr Dejan Aleksić
10:15-12:00 (XX.H110C) Organska hemija 2 , predavanja Hemija 2021Dr Niko Radulović
12:00-13:30 (OB.OB54O) Statistika u biologiji, predavanja, grupa1 Biologija 2021Dr Marija Кrstić
14:00-16:45 (20.IO32) Matematika 3, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Milena Stojanović
Letnji semestarZauzetost prostorija