Naziv projekta: Plan naučnoistraživačkog rada u 2021. godini

Broj projekta: 451-03-9/2021-14/ 200124

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Vrsta projekta: MPNTR

Period realizacije projekta: 2021.

Naziv projekta: Antioksidantna aktivnost bilјaka, glјiva, lišajeva i komercijalnih proizvoda

Broj projekta: O-13-18 

Institucije učesnice u projektu: Ogranak SANU u Nišu, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Gordana Stojanović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2021.

Naziv projekta: Gravitation and Cosmology

Broj projekta: CHI-RS-1514-01-2021

Institucije učesnice u projektu: Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Banja Luci, St. Kliment Ohridski Sofia University, University of Wroclaw, University of Craiova

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Goran Đorđević

Vrsta projekta: CEEPUS

Period realizacije projekta: 2020.-2021.

Naziv projekta: AtomQTech – Quantum Technologies with Ultra-Cold Atoms

Broj projekta: CA16221

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, INN Vinča, Beograd, Foundation for Research & Technology – Hellas, Greece, Ben-Gurion University of the Negev, Israel, University of Sussex, United Kingdom, University of Hannover, Germany, Institut d’Optique d’Aquitaine, France, Autonomous University of Barcelona, Spain

Status u projektu: učesnik

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2017.-2021.

Naziv projekta: Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents

Broj projekta: CA16227

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Jasmina Đorđević

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2017.-2021.

Naziv projekta: Proučavanje energetske efikasnosti solarnih modula u zavisnosti od njihove zaprljanosti

Broj projekta: 19/6-020/961-31/18

Institucije učesnice u projektu: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Tomislav Pavlović

Period realizacije projekta: 2019.-2021.

Naziv projekta: Komparativno proučavanje energetske efikasnosti stacionarnog i rotacionog PV sistema

Broj projekta: 19/6-020/961-30/18

Institucije učesnice u projektu: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Tomislav Pavlović

Period realizacije projekta: 2019.-2021.

Naziv projekta: Strengthening regional cooperation in the field of renewable energy sources for sustainable development and climate change in order to achieve conditions of European green plan in the Western Balkan

Broj projekta: 1290116052 (UNESCO)

Institucije učesnice u projektu: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Tehnički univerzitet u Gabrovu, Univerzitet Josip Juraj Strosmajer, Osijek, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Makedonska akademija nauka i umjetnosti, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Status u projektu: učesnik

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Tomislav Pavlović

Period realizacije projekta: 2021.

Naziv projekta: Applied stochastic models with short term and long term structure of dependence

Broj projekta: 26

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Jasmina Đorđević

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja

Period realizacije projekta: 2019.-2021.

Naziv projekta: Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju uspostavljanja ekološke mreže Evropske unije Natura 2000 kao dela ekološke mreže Republike Srbije

Broj projekta: ЈНОП 01/2018

Institucije učesnice u projektu: Zavod za zaštitu prirode Srbije, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja (EU-IPA)

Period realizacije projekta: 2019.-2021.

Naziv projekta: NATURA 2000 (Serbia – Continued support to implementation of Chapter 27 in the area of nature protection)

Broj projekta: ЈНОП 02/2018

Institucije učesnice u projektu: Zavod za zaštitu prirode Srbije, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja (EU-IPA)

Period realizacije projekta: 2019.-2021.

Naziv prijekta: TECOM – GRASP – Theoretical and Computational Methods in Gravitation and Astrophysics

Broj projekta: NT-03-21

Institucije učesnice u projektu: ICTP, Kancelarija SEENET-MTP mreže, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Goran Đorđević

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja

Period realizacije projekta: 2020.-2021.

Naziv projekta: Plan naučnoistraživačkog rada u 2020. godini

Broj projekta: 451-03-68/2020-14/ 200124

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Vrsta projekta: MPNTR

Period realizacije projekta: 2020.

Naziv projekta: Antioksidantna aktivnost bilјaka, glјiva, lišajeva i komercijalnih proizvoda

Broj projekta: O-13-18 

Institucije učesnice u projektu: Ogranak SANU u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Gordana Stojanović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2019.-2020.

Naziv projekta: Električni proboj gasova, površinski procesi i primene

Broj projekta: OI171025

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Vidosav Marković

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Ispitivanje energetske efikasnosti fotonaponske solarne elektrane od 2 kW

Broj projekta: TR33009

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Tomislav Pavlović

Vrsta projekta: Tehnološki razvoj

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Fundamentalni procesi i primene transporta čestica u neravnotežnim plazmama, trapovima i nanostrukturama

Broj projekta: OI171037

Institucije učesnice u projektu: Institut za fiziku u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Zoran Petrović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Razvoj, optimizacija i primena tehnologija samonapajajućih snezora

Broj projekta: TR32026

Institucije učesnice u projektu: Elektronski fakultet Niš, Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Zoran Prijić

Vrsta projekta: Tehnološki razvoj

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Fizika sudara i fotoprocesa u atomskim (bio) molekulskim i nanodimenyionim sistemima

Broj projekta: OI171020

Institucije učesnice u projektu: Institut za fiziku u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Prirodno-matematićki fakultet u Novom Sadu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Bratislav Marinković

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Vidljiva i nevidljiva materija u bliskim galaksijama: teorija i posmatranja

Broj projekta: OI176021

Institucije učesnice u projektu: Astronomska opservatorija Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Srđan Samurović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Geometrija i topologija mnogostrukosti, klasična mehanika i integrabilni dinamički sistemi

Broj projekta: OI174020

Institucije učesnice u projektu: Matematički institut SANU, Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Vladimir Dragović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Novi pristup problemima zasnivanja kvantne mehanike sa aspekta primene u kvantnim tehnologijama i interpretacijama signala različitog porekla

Broj projekta: OI171028

Institucije učesnice u projektu: Građevinski fakultet Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Milena Davidović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Fotonika mikro i nanostrukturnih materijala

Broj projekta: III45010

Institucije učesnice u projektu: Institut za nuklearne nauke „Vinča“ Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Ljupčo Hadžievski

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Razvoj i karakterizacija novog biosorbenta za prečišćavanje prirodnih i otpadnih voda

Broj projekta: TR34008

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu i Medicinski fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Aleksandar Bojić

Vrsta projekta: Tehnološki razvoj

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja

Broj projekta: III43009

Institucije učesnice u projektu: Institut za nuklearne nauke “Vinča” i Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Aleksandar Bojić

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Prirodni proizvodi bilјaka i lišajeva: izolovanje, identifikacija, biološka aktivnost i primena

Broj projekta: OI172047

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Medicinski fakultet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Fakultet zaštite na radu Niš, Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Gordana Stojanović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Preventivni, terapijski i etički pristup u prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije

Broj projekta: III41018

Institucije učesnice u projektu: Medicinski fakultet u Nišu, Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet zaštite na radu Niš, Pravni fakultet Niš, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš, Farmaceutski fakultet Beograd

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Dušica Pavlović

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Gordana Stojanović

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima

Broj projekta: OI172061

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Medicinski fakultet u Nišu, Fakultet zaštite na radu Niš, Institut za informacione tehnologije u Kragujevcu

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Niko Radulović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Proizvodnja novih dijetetskih mlečnih proizvoda za rizične populacije zasnovana na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi markera zdravstvenog rizika konzumiranja mleka

Broj projekta: TR31060

Institucije učesnice u projektu: Medicinski fakultet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Gordana Kocić

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Tatjana Anđelković

Vrsta projekta: Tehnološki razvoj

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Razvoj novih i unapređenje postojećih tehnoloških postupaka proizvodnje tehničkih tesktilnih materijala

Broj projekta: TR34020

Institucije učesnice u projektu: Tehnološki fakultet u Leskovcu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Milena Miljković

Vrsta projekta: Tehnološki razvoj

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Funkcionalna analiza, stohastčka analiza i primene

Broj projekta: OI174007

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Dragan Đorđević

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Razvoj metoda izračunavanja i procesiranja informacija

Broj projekta: OI174013

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Miroslav Ćirić

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu

Broj projekta: OI174033

Institucije učesnice u projektu: Matematički institut SANU, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Elektrotehnički fakultet Beograd, Mašinski fakultet Beograd, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac, Računarski fakultet Beograd

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Dragan Stevanović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama

Broj projekta: OI174012

Institucije učesnice u projektu: Mašinski fakultet Beograd, Matematički institut SANU, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac, Računarski fakultet Beograd

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Zoran Rakić

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Razvojni program revitalizacije sela Srbije

Broj projekta: OI176008

Institucije učesnice u projektu: Geografski fakultet Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Mila Pavlović

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Aleksandar Radivojević

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci

Broj projekta: III43009

Institucije učesnice u projektu: Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Antonije Onjia

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Ranko Dragović

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama Istočne i Jugoistočne Srbije

Broj projekta: OI179013

Institucije učesnice u projektu: Mašinski fakultet Niš, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Dragoljub Đorđević

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Ninoslav Golubović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Fizička aktivnost i fitness komponente kod starih ljudi

Broj projekta: OI179056

Institucije učesnice u projektu: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Niš, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Saša Pantelić

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Marija Bratić

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Mikromorfološka, fithemijska i molekularna istraživanja biljaka – sistematski, ekološki i primenjeni aspekti

Broj projekta: III173029

Institucije učesnice u projektu: Biološki fakultet Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Petar Marin

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Biodiverzitet biološkog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva-procesa, određeno korišćenje i zaštita

Broj projekta: III173030

Institucije učesnice u projektu: Biološki fakultet Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Dmitar Lakušič

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Virtuelni sistem zglobnog sistema čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi

Broj projekta: III41017

Institucije učesnice u projektu: Mašinski fakultet Niš, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Miroslav Trajanović

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Preventivni, terapijski i etički pristupi pretkliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije

Broj projekta: III41018

Institucije učesnice u projektu: Medicinski fakultet Niš, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Dušica Pavlović

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Nove elektrohemijske i hemijske metode u sintezi organskih jedinjenja od interesa za medicinu i hemiju materijala

Broj projekta: OI72034

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet Kragujevac, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Ivan Damljanović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Biosenzing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima

Broj projekta: III43002

Institucije učesnice u projektu: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Saša Orlović

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019

Naziv projekta: Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena

Broj projekta: III43001

Institucije učesnice u projektu: Biološki fakultet Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Željko Tomanović

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacije, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta

Broj projekta: III173025

Institucije učesnice u projektu: Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Predrag Simonović

Vrsta projekta: Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Ekološka mreža (Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka uspostavljanja ekološke mreže u Republici Srbiji)

Broj projekta: JNOP 01/2018

Institucije učesnice u projektu: Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Rukovodilac projekta: dr Dmitar Lakušić

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2018

 

Naziv projekta: Natura 2000 (Prikazivanje podataka i druge usluge u cilju uspostavljanja ekološke mreže Evropske unije kao dela ekološke mreže Republike Srbije)

Broj projekta: JNOP 02/2018

Institucije učesnice u projektu: Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Rukovodilac projekta: dr Dmitar Lakušić

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2018

Naziv projekta: Crvene liste (Pribavljanje podataka i druge usluge u cilju nastavka izrade crvenih lista pojedinih grupa organizama flore, faune i gliva u Republici Srbiji)

Broj projekta: JNOP 03/2018

Institucije učesnice u projektu: Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Rukovodilac projekta: dr Dmitar Lakušić

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2018

Naziv projekta: Molekularna dijagnostika glioblastoma

Broj projekta: IP36

Institucije učesnice u projektu: Medicinski fakultet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Rukovodilac projekta: dr Vesna Nikolov

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta:

Naziv projekta: Ugroženi leptiri Srbije – zajedno smo jači!

Broj projekta: 24652-B

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Fondacija Rufford Small Grants

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Miloš Popović

Vrsta projekta: Osnovna istraživanja

Period realizacije projekta: 2018.-2019.

Naziv projekta: Čovekova okolina pod lupom hemije

Broj projekta: COPLUHE

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Aleksandar Bojić

Vrsta projekta: Program popularizacije nauke (Centar za promociju nauke Republike Srbije)

Period realizacije projekta: 2011.

Naziv projekta: TECOM – GRASP – Thеoretical and Computational Methods in Gрavitation and Astrophysics

Broj projekta: NT-03

Institucije učesnice u projektu: ICTP, Kancelarija SEENET-MTP mreže, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Goran Đorđević

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja

Period realizacije projekta: 2020.

Naziv projekta: The Road to Friday of Science 3.0 – ReFocuS 3.0

Broj projekta: 955020 – ReFocuS 3.0 – CSA, H2020-MSCA-NIGHT-2020

Institucije učesnice u projektu: Centar za promociju nauke, Institut za Biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac

Status u projektu: partner

Koordrinator projekta sa PMF-a: dr Aleksandra Pavlović

Vrsta projekta: HORIZON 2020

Period realizacije projekta: 2020.

Naziv projekta: Operator matrices, numerical range and applications

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Koordrinator projekta sa PMF-a: dr Vladimir Rakočević

Vrsta projekta:

Period realizacije projekta: 20192020.

Naziv projekta: Weighted pushdown automata with different acceptance modes

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: University of Leipzig, University of Niš, University of Kragujevac

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Miroslav Ćirić

Vrsta projekta: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG) Period realizacije projekta: 2019.-2020.

Naziv projekta: The theory of tensor, operator matrices and applications

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac srpskog tima: dr Dragana Cvetković-Ilić

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja Republike Srbije i Narodne Republike Kine

Period realizacije projekta: 2018.-2020.

Naziv projekta: Aktivna senzorska monitoring mreža i procena uticaja na životnu sredinu u cilju zaštite i održivog korišćenja močvarnih područja i površinskih voda – SeNs Wetlands

Broj projekta: HR-RS135

Status u projektu: učesnik

Rukovodilac projekta: dr Jelena Radić

Vrsta projekta: IPA CBC Interreg Hrvatska-Srbija

Period realizacije projekta: 2017.-2020.

Naziv projekta: Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Actions (CANTATA)

Broj projekta: CA15117

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Goran Đorđević

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2016.-2020.

Naziv projekta: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education (NETCHEM)

Broj projekta: 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Institucije učesnice u projektu: University of Niš (Faculty of Sciences and Mathematics), Universite Pierre et Marie Curie (Sorbonne University), University of Greenwich, Brno University of Technology CEA, University of Belgrade, University of Novi Sad, University of Kragujevac, Agricultural University of Tirana, University of Tirana, Analysis d.o.o., Enološka stanica Vršac, Zlatiborac, AQualEER

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Tatjana Anđelković

Vrsta projekta: Erasmus+ KA2

Period realizacije projekta: 2016.-2020.

Naziv projekta: Atmospheric Electricity Network: coupling with the Earth System, climate and biological systems

Broj projekta: CA15211

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Athena – Research and Inovation, Communication and Knowledge Technologies  Kimeria Univ. Campus Greece, Xsanthi

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Ranko Dragović

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2016.-2020.

Naziv projekta: Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams (SMIRES)

Broj projekta: CA15113

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Thibault DATRY

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2016.-2020.

Naziv projekta: Održivo upravljanje vodenim staništima prekograničnog sliva jezera Palić-Ludaš

Broj projekta: SweM-PaL HUSRB/1602/12/0014

Status u projektu: učesnik

Vrsta projekta: EU (Interreg-IPA)

Period realizacije projekta: 2018.-2019.

Naziv projekta: The Road to Friday of Science 2.0 – ReFocuS 2.0

Broj projekta: 818325 – ReFocuS 2.0 – CSA, H2020-MSCA-NIGHT-2018

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Institut za Biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Beograd, Centar za promociju nauke, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Aleksandra Pavlović

Vrsta projekta: HORIZON 2020

Period realizacije projekta: 2018.-2019.

Naziv projekta: Challenges and approaches for tackling the seasonality issues in mountain tourism destinations

Broj projekta: 14:2017-2019

Institucije učesnice u projektu: University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, University Primorska, Faculty of Tourism, Portorož

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac srpskog tima: dr Marija Bratić

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja Republike Srbije i Republike Slovenije

Period realizacije projekta: 2018.-2019.

Naziv projekta: Strengthening the Capacities for Soil Erosion Assessment Using Nuclear Techniques to Support Implementation of Sastainable Land Management

Broj projekta: SRB5003

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Institut za nuklearne nauke „Vinča“

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Ranko Dragović

Vrsta projekta: Technical Cooperation Programme

Period realizacije projekta: 2018.-2019.

Naziv projekta: The theory of tensors, operator matrices and applications

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac srpskog tima: dr Predrag Stanimirović

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja Republike Srbije i Narodne Republike Kine

Period realizacije projekta: 2018.-2019.

Naziv projekta: Project with National and Kapodistrian University

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: National and Kapodistrian University of Athens, Univerzitet u Nišu

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta sa Univerziteta u Nišu (PMF): dr Predrag Stanimirović

Vrsta projekta: Bilateral Erasmus+ KA103 (STA)

Period realizacije projekta: 2018.-2019.

Садржај преклопника

Naziv projekta: Classical and Quantum Challenges

Broj projekta: NT-03

Institucije učesnice u projektu: SEENET-MTP kancelarija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Status u projektu: nosilac

Vrsta projekta: ICTP-SEENET

Period realizacije projekta: 2011.-2019.

Naziv projekta: Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region / Re@WBC

Broj projekta: 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Institucije učesnice u projektu: University of Niš, Univerzitet of Novi Sad, University of Belgrade, Center for the promotion of Science, University of Vlora „Ismail Qemali“, University of East Sarajevo, University of Sarajevo, University of Montenegro, Polytechnic University of Turin, University of Liege, University of Tirana, Coventry University, University of Kragujevac

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Dragana Cvetković Ilić

Vrsta projekta: ERAZMUS+

Period realizacije projekta: 2015.-2018.

Naziv projekta: The Road to Friday of Science – ReFocuS

Broj projekta: 722341 – ReFocuS – CSA, H2020-MSCA-NIGHT-2016

Institucije učesnice u projektu: Institut za Biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Beograd, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Centar za promociju nauke, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac

Status u projektu: nosilac

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Aleksandra Pavlović

Vrsta projekta: HORIZON 2020

Period realizacije projekta: 2016.-2017.

Naziv projekta: Generalized inverses, symbolic computation and operator algebras

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac srpskog tima: dr Dragana Cvetković-Ilić

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja Republike Srbije i Austrije

Period realizacije projekta: 2016.-2017.

Naziv projekta: The perturbation of the generalized inverses, geometric structures, fix point theory and applications

Broj projekta: 3-14

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac srpskog tima: dr Ljubica Velimirović

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja Republike Srbije i Narodne Republike Kine

Period realizacije projekta: 2016.-2017.

Naziv projekta: Predictive modeling on graphs and complex networks, DARPA GRAPHS Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: Temple University, Philadephia, Pennsylvania, United States

Status u projektu: učesnik

Rukovodilac projekta: dr Zoran Obradović

Vrsta projekta: DARPA (National Science Foundation)

Period realizacije projekta: 2016.-2017.

Naziv projekta: Applying direct methods for digital image restoring – 110 – 11000,

Bilateral project between University of Goce Delchev, Štip and Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš.

Period realizacije projekta: 2014.-2017.

Rukovodilac projekta: dr Predrag Stanimirović

Naziv projekta: High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet) 

Broj projekta: CA IC1406

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2015.-2016.

Naziv projekta: The European Network on Integrating Vision and Language (iV&L Net)

Broj projekta: CA IC1307

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2014.-2015.

Naziv projekta: Generalized inverses and applications

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac srpskog tima: dr Dragana Cvetković-Ilić

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja Republike Srbije i Narodne Republike Kine

Period realizacije projekta: 2013.-2015.

Naziv projekta: Očuvanja i razne operatorske i matrične jednačine sa promenama

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac srpskog tima: dr Dragan Đorđević

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja Republike Srbije i Republike Slovenije

Period realizacije projekta: 2012.-2013.

Naziv projekta: Heavy Metals Geochemical Modeling and Speciation in Groundwater and Soil using Soft Ionization Mass Spectrometry

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Univerzitet Pjer i Marija Kiri, Pariz

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac srpskog tima: dr Tatjana Anđelković

Rukovodilac francuskog tima: dr Jean Claude Tabet

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja Republike Srbije i Republike Francuske

Period realizacije projekta: 2011.-2012.

Naziv projekta: Master programme in Applied Statistics

Broj projekta: 511140-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR

Institucije učesnice u projektu: University of Novi Sad, University of Niš, University of Kragujevac, University of Belgrade, State university of Novi Pazar, WU Vienna University of Economics and Business, Matej Bel University in Banska Bystrica, Universidad de Oviedo, Università degli Studi del Sannio, University of Ljubljana, Eötvös Loránd University, Statistical Office of the Republic of Serbia, National Bank of Serbia

Status u projektu: učesnik

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Miroslav Ćirić

Vrsta projekta: TEMPUS

Period realizacije projekta: 2010.-2013.

Naziv projekta: Glioma MR Imaging 2.0

Broj projekta: CA18206

Institucije učesnice u projektu: 

-Erasmus MC – University Medical Centre, Rotterdam, Netherlands;

-Masaryk University, Brno & St. Anne's University Hospital Brno, Czech Republic

-Medical University of Vienna Austria

-Oslo University Hospital, Norway

-Inria, Univ Rennes, CNRS, Inserm, France

-Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Denmark

-Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Germany

-Amsterdam University Medical Center, Germany

-University of Zagreb, Croatia

-Ghent University, Belgium

-Institute of Biomedical Engineering, Department of Engineering Science, University of Oxford United Kingdom

-Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

-Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal

Status u projektu: učesnici sa Departmana za Biologiju i ekologiju PMF-a, Univerzitet u Nišu, Srbija (prof. dr Tatjana Mitrović, prof. dr Svetlana Tošić, prof. dr Vladimir Cvetković, dr Nikola Jovanović) i Klinički centar, Niš, Srbija (prof. dr Vesna Nikolov)

Rukovodilac projekta: Esther Warnert, MC Chair; Erasmus MC – University Medical Centre, Rotterdam Netherlands

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2019.-2024.

Naziv projekta:  Razvoj i implementacija metode za određivanje sadržaja invertaze u medu i proizvodima od meda

Institucije učesnice u projektu:  Timomed d.o.o. Knjaževac, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu

Status u projektu:  Pružalac usluge

Rukovodilac projekta/Kordinator sa PMF-a:  Koordinator sa PMF-a dr Danijela Kostić, redovni profesor

Vrsta projekta:  inovacioni vaučer Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije

Period realizacije projekta:  6 meseci, tokom 2021 godine

Naziv projekta: Atlas Sunčevog zračenja u Republici Srpskoj

Broj projekta: 19.032/961-100/19

Institucije učesnice u projektu: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Tomislav Pavlović

Period realizacije projekta: 2020.-2022.

Naziv projekta: Plan naučnoistraživačkog rada u 2022. godini 

Broj projekta: 451-03-68/2022-14/ 200124

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Vrsta projekta: MPNTR

Period realizacije projekta: 2022.

Naziv projekta: Generalized inverses, operator equations and applications

Broj projekta: 337-00-21/2020-09/32

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet, Institut za matematiku, fiziku i mehaniku, Ljubljana

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Dijana Mosić

Vrsta projekta: Bilateralna saradnja

Period realizacije projekta: 2020.-2022.

Naziv projekta: Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Science „TeComp“

Broj projekta: 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Institucije učesnice u projektu: Univerzitet u Nišu,…

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta sa Univerziteta u Nišu (PMF): dr Jelena Ignjatović

Vrsta projekta: ERASMUS+ KA2

Period realizacije projekta: 2018.-

Naziv projekta: Mobilising Data, Policies and Experts in Scientific Collections” (MOBILISE) 

Broj projekta: CA17106

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Naturalis Biodiversity Center, Netherlands

Status u projektu: partner

Rukovodilac projekta: dr Ranko Dragović

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2018.-2022.

Naziv projekta: A network for Gravitational Waves, Geophysics and Machine Learning Broj projekta: CA17137

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu,…

Status u projektu: učesnik

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Jasmina Đorđević

Vrsta projekta: COST akcija

Period realizacije projekta: 2018.-2022.

Naziv projekta: Generalized Inverses in Graph Theory

Broj projekta: 6461722

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Dragana Cvetković Ilić

Vrsta projekta: Fond za nauku

Period realizacije projekta: 2021.-2022.

Naziv projekta: PEsticide Risk AssessMent for Amphibians and Reptiles

Broj projekta: CA18221

Institucije učesnice u projektu: Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Beograd, Prirodno-matematički falultet Novi Sad, 32 evropske države učesnice, 2 COST near neighbour countries, 1 COST International Partner Country, 1 Specific Organisation

Status u projektu: partner

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Jelka Crnobrnja-Isailović

Vrsta projekta: COST akcija  

Period realizacije projekta: 2019.-2022.

Naziv projekta: Can reduced frequency of mowing mitigate the negative impact of global temperature rise on precious wet meadow species communities?

Broj projekta: OPUS‐17 UMO‐2019/33/B/NZ9/00590

Institucije učesnice u projektu: Institute of Environmental Sciences of the Jagiellonian Univeristy of Krakow

Status u projektu:spoljni saradnik

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Miloš Popović

Vrsta projekta: OPUS programme grant of the Polish National Science
Centre (NCN)

Period realizacije projekta: 2020.-2024.

Naziv projekta: Atlas Sunčevog zračenja u Republici Srpskoj

Broj projekta: 19.032/961-100/19

Institucije učesnice u projektu: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Status u projektu: učesnik

Koordinator projekta sa PMF-a: dr Tomislav Pavlović

Period realizacije projekta: 2020.-2022.

Naziv projekta: Project with National and Kapodistrian Universty of Athens (Erasmus+ International Mobility)

Broj projekta:

Institucije učesnice u projektu: Univerzitet u Nišu, National and Kapodistrian University of Athens

Status u projektu: nosilac

Koordinator projekta sa Univerziteta u Nišu (PMF): dr Predrag Stanimirović i dr Milan Tasić

Vrsta projekta: Erasmus+ KA107

Period realizacije projekta: 2021.-2022.

Naziv projekta: Gravitation and Cosmology

Broj projekta: CHI-RS-1514-01-2022

Institucije učesnice u projektu: Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Banja Luci, St. Kliment Ohridski Sofia University, University of Wroclaw, University of Craiova

Status u projektu: nosilac

Rukovodilac projekta: dr Goran Đorđević

Vrsta projekta: CEEPUS

Period realizacije projekta: 2021.-2022.