„Evropska noć istraživača“ – 2016.

Departman za geografiju je učestvovao na festivalu „Evropska noć istraživača“ u Nišu. Ovaj festival je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu, a podržan je od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlјa program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere. Naziv postavke Departmana za geografiju je bio „Međunarodna godina karte – Minardova karta“.
(www.nocistrazivaca.rs)