DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Biologija 2014

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
BEZ402 Ekologija životinja

23.12.2019.

u 10:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Ana Savić
2
BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada

27.12.2019.

u 15:00h

0
BIO401 Zaštita životne sredine

26.12.2019.

u 12:00h

27.12.2019.

u 09:30h

0
BIO403 Тeorija evolucije

24.12.2019.

u 13:00h

Jelka Crnobrnja-Isailović
1
BIODI11 Metodologija eksperimentalnog rada u biologiji

23.12.2019.

u 10:00h

25.12.2019.

u 10:00h

0
BIODI12 Sistematika i ekologija lekovitih biljaka

25.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 14:00h

0
BIODI13 Biološke simbioze

24.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 12:00h

0
BIODI17 Biohemijska sistematika biljaka

23.12.2019.

u 11:00h

24.12.2019.

u 11:00h

0
BIODI22 Humana genetika

23.12.2019.

u 10:00h

26.12.2019.

u 10:00h

0
BIODI23 Forenzička biologija

24.12.2019.

u 11:00h

27.12.2019.

u 11:00h

0
BIODI24 Metodika praktične nastave biologije u školama

24.12.2019.

u 09:00h

0
BIODI25 Кultura biljnih ćelija

23.12.2019.

u 10:00h

25.12.2019.

u 10:00h

0
BIODI26 Кultura životinjskih ćelija

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

0
BIODI27 Botanički praktikum

24.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 12:00h

0
BIODI28 Fitogeografija

24.12.2019.

u 10:00h

27.12.2019.

u 12:00h

0
BIODI291 Zoogeografija

23.12.2019.

u 15:00h

24.12.2019.

u 15:00h

0
BIODI292 Osnovi genetskog inženjerstva

24.12.2019.

u 10:00h

0
BIODI293 Eksperimentalna hematologija

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

0
BIODI34 Eksperimentalna biohemija

26.12.2019.

u 10:00h

0
BIODI35 Medicinska mikrobiologija

21.12.2019.

u 10:00h

23.12.2019.

u 10:00h

0
EКOI21 Zaštićene vrste i područja Srbije

25.12.2019.

u 11:00h

26.12.2019.

u 11:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI22 Abiotička svojstva vodenih ekosistema

24.12.2019.

u 10:00h

Ana Savić
0
EКOI31 Vegetacija sveta

25.12.2019.

u 12:00h

26.12.2019.

u 13:00h

Bojan Zlatković
0
EКOI34 Urbana ekologija

23.12.2019.

u 12:00h

24.12.2019.

u 09:30h

Slaviša Stamenković
0