Dr Jelka M. Crnobrnja-Isailović

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Jelka M. Crnobrnja-Isailović

Dr Jelka M. Crnobrnja-Isailović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 406

Biografija

Општи биографски подаци       Датум и место рођења: 28. 08. 1962., Београд.       Основне студије: 1981-1986, Одсек за биолошке науке, Општа биологија (смер Биологија популација), Природно-математички факултет Универзитета у Београду (просечна оцена 9,52).      Магистратура: 1986 -1988, последипломске студије (смер Генетика) Одсек за биолошке науке, Општа биологија (смер Биологија популација), Природно-математички факултет Универзитета у Београду (назив теме „Генетичка структурираност популација великог мрмољка (Triturus cri
BiografijaAngažovanjaPublikacije