II GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

16:15 - 18:00 (10.FMA35) Osnove fizike elementarnih čestica, predavanja kabinet 306