I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

ČETVRTAK

10:15 - 12:00 (10.FMA21 ) Fizika u školi 1, predavanja laboratorija 502