I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika 2021, modul Nastava fizike

Letnji semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

10:45 - 12:15 (10.FMA28) Modelovanje i simulacija fizičkih sistema, predavanja kabinet 308
12:15 - 14:00 (10.FMA30) Nastavna sredstva fizike 2 , predavanja kabinet 305
17:15 - 19:00 ( 10.FMA03) Atomska i molekularna fizika, vežbe učionica 508

UTORAK

08:15 - 10:00 (10.FMA27) Metodika nastave fizike, predavanja laboratorija 503
10:15 - 12:00 (10.FMA23) Fizika životne sredine, predavanja laboratorija 504

SREDA

08:15 - 10:00 ( 10.FMA03) Atomska i molekularna fizika, predavanja učionica 301
10:15 - 12:00 ( 10.FMA24 ) Istorija i filozofija fizike , predavanja sala 100
18:15 - 20:00 (10.FMA28) Modelovanje i simulacija fizičkih sistema, vežbe laboratorija 504

ČETVRTAK

14:15 - 15:00 (10.FMA27) Metodika nastave fizike, laboratorijske vežbe kabinet 305

PETAK

10:15 - 12:00 ( 10.FMA24 ) Istorija i filozofija fizike , predavanja laboratorija 504
12:15 - 14:30 (10.FMA30) Nastavna sredstva fizike 2 , laboratorijske vežbe kabinet 305
12:15 - 14:00 (10.FMA23) Fizika životne sredine, vežbe laboratorija 507