JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena fizika

Januarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-12 Pedagogija

13.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-01 Тeorijska mehanika

05.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-03 Elektrodinamika

10.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-06 Atomska i molekularna fizika

12.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-08 Statistička fizika

11.07.2023.

u 10:00h

0
Pr-10 Osnovi fizike plazme

28.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-18 Numeričke metode u fizici

07.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-25 Fizika senzora i pretvarača

30.06.2023.

u 09:00h

0
Pr-27 Sistemi za akviziciju podataka

14.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-28 Automatsko upravljanje

04.07.2023.

u 09:00h

0
Pr-29 Simetrije u fizici

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-205 Metodika nastave fizike

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-209 Fizika čvrstog stanja

08.07.2023.

u 09:00h

0
F-212 Osnovi astrofizike

07.07.2023.

u 09:00h

0
F-213 Savremene metode eksperimentalne fizike

15.07.2023.

u 10:00h

0
F-216 Optoelektronika

26.06.2023.

u 09:00h

0
F-217 Fizička i tehnička merenja

08.07.2023.

u 09:00h

0
F-220 Osnovi fizike jonizovanih gasova

06.07.2023.

u 09:00h

0
F-221 Elektronika

14.07.2023.

u 10:00h

0
F-223 Fizika materijala

29.06.2023.

u 09:00h

0
F-235 Fizika lasera

14.07.2023.

u 10:00h

0
Fd-13 Nastavna sredstva fizike

26.06.2023.

u 09:00h

0
Fd-15 Fizika u školi

07.07.2023.

u 09:00h

0
Fd-16 Školska praksa

01.07.2023.

u 10:00h

0