APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika-informatika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
F-211 Тeorija čestica i polja

07.04.2023.

u 09:00h

0
F-218 Numeričke metode u fizici

05.04.2023.

u 09:00h

0
F-226 Osnovi energetike

06.04.2023.

u 09:00h

0
F-228 Automatsko upravljanje

04.04.2023.

u 09:00h

0
F-231 Uvod u nelinearnu dinamiku

04.04.2023.

u 09:00h

0
F-232 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

03.04.2023.

u 09:00h

0
Fi-02 Кvantna mehanika

07.04.2023.

u 09:00h

0
Fi-1 Pedagogija

04.04.2023.

u 09:00h

0