JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Fizika-informatika

Junski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
F-205 Metodika nastave fizike

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-211 Тeorija čestica i polja

06.07.2023.

u 10:00h

0
F-218 Numeričke metode u fizici

07.07.2023.

u 09:00h

0
F-225 Fizika senzora i pretvarača

30.06.2023.

u 09:00h

0
F-227 Sistemi za akviziciju podataka

14.07.2023.

u 09:00h

0
F-228 Automatsko upravljanje

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-229 Simetrije u fizici

04.07.2023.

u 09:00h

0
F-231 Uvod u nelinearnu dinamiku

06.07.2023.

u 10:00h

0
F-232 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

06.07.2023.

u 09:00h

0
F-240 Metodika nastave informatike

04.07.2023.

u 09:00h

0
Fi-02 Кvantna mehanika

06.07.2023.

u 09:00h

0
Fi-1 Pedagogija

13.07.2023.

u 10:00h

0
Fi-12 Osnovi astrofizike

07.07.2023.

u 09:00h

0
Fi-14 Istorija i filozofija fizike

11.07.2023.

u 10:00h

0
Fi-20 Osnovi fizike jonizovanih gasova

06.07.2023.

u 09:00h

0