Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija:

Šifra predmeta Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. F-101 Mehanika I NS O 4 2 4 6
2. F-124 Laboratorijski praktikum I I NS O 1 2 4
3. M-01 Matematika 1 I TM O 3 3 8
4. F-102 Metrologija i obrada rezultata merenja I TM O 2 2 6
5. I021 Osnovi računarstva I AO O 2 0 2 6
6. F-103 Termodinamika i molekularna fizika II NS O 4 2 4 6
7. F-125 Laboratorijski praktikum II II NS O 1 2 4
8. M-02 Matematika 2 II TM O 3 3 8
9. H-144 Hemija II AO O 3 3 7
10. Ios1 Predmet izbornog bloka 1 II AO IB 3 0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 49
DRUGA GODINA
1. F-104 Elektromagnetizam III NS O 4 2 4 6
2. F-126 Laboratorijski praktikum III III NS O 1 2 4
3. M-03 Matematika 3 III TM O 3 3 8
4. F-105 Osnovi matematičke fizike III NS O 4 3 7
5. Ios2 Predmet izbornog bloka 2 III SA IB 3 1.5 8
6. F-106 Optika IV NS O 4 2 4 6
7. F-127 Laboratorijski praktikum IV IV NS O 1 2 4
8. F-107 Osnovi teorijske mehanike IV TM O 2 2 6
9. F-108 Fizička elektronika IV SA O 3 1 2 6
10. Ios3 Predmet izbornog bloka 3 IV AO IB 2 0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 49.5
TREĆA GODINA
1. F-109 Osnovi statističke fizike V NS O 3 2 6
2. F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike V SA O 3 2 2 6
3. F-111 Eksperimentalne metode u fizici V SA O 2 0 2 6
4. Ios4 Predmet izbornog bloka 4 V SA IB 2 1.5 0.5 6
5. Ios5 Predmet izbornog bloka 5 V SA IB 2 1.5 0.5 6
6. F-112 Osnovi elektrodinamike VI NS O 3 2 6
7. F-113 Osnovi kvantne mehanike VI TM O 3 2 6
8. F-114 Osnovi fizike čvrstog stanja VI SA O 2 1 1 6
9. F-115 Nuklearna fizika VI SA O 2 2 6
10. Ios6 Predmet izbornog bloka 6 VI SA IB 2 1.5 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 45.5
Ukupno
= 73
Ukupno = 45 Ukupno
= 26
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 144

Ukupno ESPB bodova

180

Izborna nastava na studijskom programu:

Šifra predmeta Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka 1.
1. O-05 Engleski jezik AO I 3 0 5
2. O-09 Francuski jezik AO I 3 0 5
Predmeti izbornog bloka 2.
1. F-116 Fizički izvori štetnosti SA I 3 0 8
2. I131 Strukture podataka i algoritmi SA I 3 3 8
Predmeti izbornog bloka 3.
1. F-117 Fizika okoline AO I 2 0 5
2. F-118 Osnovi biofizike AO I 2 0 5
Predmeti izbornog bloka 4.
1. F-119 Teorija relativnosti SA I 2 2 6
2. F-120 Fizika atmosfere SA I 2 1 1 6
Predmeti izbornog bloka 5.
1. I022 Programiranje SA I 2 1 1 6
2. F-121 Oscilacije i talasi SA I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 6.
1. F-122 Uvod u kosmologiju SA I 2 2 6
2. F-123 Primena računara u fizici SA I 2 1 6