I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Letnji semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

07:30 - 09:00 (20.GOSТAТ) Uvod u statistiku, predavanja učionica 140
09:00 - 09:45 (20.GOSТAТ) Uvod u statistiku, vežbe učionica 140
10:00 - 11:30 (20.GOMAТE) Matematička geografija, predavanja učionica 140
11:30 - 13:00 (20.GOMAТE) Matematička geografija, vežbe 1učionica 28
16:30 - 18:00 (20.GOFRAN) Francuski jezik 1, predavanja učionica 28
18:15 - 19:00 (20.GOFRAN) Francuski jezik 1, vežbe učionica 28

SREDA

09:45 - 10:30 (20.GOZAŠТ) Zaštita životne sredine, vežbe učionica 140
10:30 - 12:00 (20.GOZAŠТ) Zaštita životne sredine, predavanja učionica 140
16:45 - 18:15 (20.GOКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma, predavanja učionica 28
18:30 - 19:15 (20.GOКULТ) Кulturno-istorijske osnove turizma, vežbe učionica 28

ČETVRTAK

09:30 - 11:00 (20.GOGIS) Geografski informacioni sistemi, predavanja računarska učionica 134
11:00 - 12:30 (20.GOGIS) Geografski informacioni sistemi, vežbe 1računarska učionica 134