I GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

10:15 - 12:00 (20.GOPSIH) Psihologija, vežbe učionica 24
12:15 - 14:00 (20.GOPSIH) Psihologija, predavanja učionica 24
14:00 - 16:15 (20.GOКARТ) Кartografija, predavanja učionica 28

UTORAK

12:00 - 13:30 (20.GOOFIZ) Osnove fizičke geografije, predavanja laboratorija 114
13:30 - 14:15 (20.GOOFIZ) Osnove fizičke geografije, vežbe laboratorija 114
14:15 - 16:00 (20.GOUVOD) Uvod u geografiju, predavanja učionica 28
16:15 - 17:00 (20.GOUVOD) Uvod u geografiju, vežbe učionica 28

ČETVRTAK

14:30 - 16:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, predavanja amfiteatar 10
16:15 - 17:00 (00.ENGA2) Engleski jezik A2, vežbe amfiteatar 10

PETAK

09:30 - 11:45 (20.GOКARТ) Кartografija, vežbe 1učionica 28
11:45 - 16:15 (20.GOGEOL) Geologija sa paleogeografijom, predavanja učionica 28
16:15 - 19:15 (20.GOGEOL) Geologija sa paleogeografijom, vežbe učionica 28