III GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Letnji semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:30 - 10:00 (20.GOТURG) Тuristička geografija, predavanja sala 100

UTORAK

08:30 - 10:00 (20.GOREG2) Regionalna geografija 2, vežbe učionica 28
10:00 - 11:30 (20.GOREG2) Regionalna geografija 2, predavanja učionica 28

SREDA

09:00 - 10:30 (20.GOMEТP) Metodika praktične nastave geografije, predavanja učionica 28

ČETVRTAK

08:15 - 10:30 (20.GOGNAS) Geografija naselja, predavanja učionica 28
13:00 - 14:30 (20.GOТURG) Тuristička geografija, vežbe učionica 28
14:30 - 17:15 (20.GOMEТP) Metodika praktične nastave geografije, vežbe učionica 28

PETAK

08:15 - 09:45 (20.GODEMA) Demografske analize i modeli, predavanja učionica 28
09:45 - 11:15 (20.GODEMA) Demografske analize i modeli, vežbe učionica 28
11:30 - 13:00 (20.GOZAGA) Zagađujuće supstancije u zemljištu, predavanja učionica 28
13:15 - 14:45 (20.GOZAGA) Zagađujuće supstancije u zemljištu, vežbe učionica 28