II GODINA, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Geografija 2021

Letnji semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaIII godinaZimski semestarZauzetost prostorija
Vreme Predmet Grupa Prostorija

PONEDELJAK

08:00 - 10:30 (20.GOPEDO) Geografija zemljišta sa osnovama pedologije, predavanja učionica 28
10:45 - 11:30 (20.GOPEDO) Geografija zemljišta sa osnovama pedologije, vežbe učionica 28
13:15 - 14:45 (20.GOERMF) Erozivna geomorfologija, predavanja učionica 28
15:00 - 16:30 (20.GOERMF) Erozivna geomorfologija, vežbe učionica 28

SREDA

15:15 - 16:45 (20.GOPEDA) Pedagogija, predavanja učionica 210
17:00 - 18:30 (20.GOPEDA) Pedagogija, vežbe učionica 210

ČETVRTAK

08:15 - 10:30 (20.GOPARК) Nacionalni parkovi sveta, predavanja laboratorija 114

PETAK

09:45 - 11:15 (20.GOPARК) Nacionalni parkovi sveta, vežbe laboratorija 114
11:30 - 14:15 (20.GONASL) Geonasleđe Srbije, predavanja laboratorija 114
14:15 - 16:00 (20.GONASL) Geonasleđe Srbije, vežbe laboratorija 114