JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Aprilski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5045 Prostorno planiranje i urbanizam

08.02.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
1
5048 Nacionalna geografija

07.02.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
4
5053 Тematska kartografija

06.02.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
1