JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Martovski 2022/2023Aprilski 2022/2023Majski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Septembarsko-oktobarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5018 Hidrologija

31.01.2023.

u 10:00h

0
5021 Geomorfologija

03.02.2023.

u 08:00h

0
5022 Demografija

25.01.2023.

u 11:30h

0
5045 Prostorno planiranje i urbanizam

08.02.2023.

u 11:00h

Selim Šaćirović
1
5048 Nacionalna geografija

07.02.2023.

u 10:00h

Aleksandar Radivojević
4
5053 Тematska kartografija

06.02.2023.

u 10:30h

Ivan Filipović
1