MARTOVSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Martovski 2022/2023Aprilski 2022/2023Majski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023Septembarski 2022/2023Septembarsko-oktobarski 2022/2023Oktobarski 2022/2023Oktobar II 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5018 Hidrologija

20.03.2023.

u 09:00h

0
5021 Geomorfologija

21.03.2023.

u 14:30h

0
5048 Nacionalna geografija

21.03.2023.

u 12:00h

Aleksandar Radivojević
3
5053 Тematska kartografija

20.03.2023.

u 12:00h

Ivan Filipović
1