MARTOVSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Geografija

Junski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
5048 Nacionalna geografija

21.03.2023.

u 12:00h

Aleksandar Radivojević
3
5053 Тematska kartografija

20.03.2023.

u 12:00h

Ivan Filipović
1