Stručni naziv: MASTER GEOGRAF
Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija

Š Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR DON
Prva godina
1. G-200 Prostorno planiranje I Sa O 4 4 9
2. G-201
G-202
Izborni predmet bloka A I Sa, Tm I 2 1 6
3. G-203 Zaštita životne sredine I Sa O 4 2 9
4. F-06
G-204
Izborni predmet bloka B I Sa I 2 2 6
5. G-205 Tematsko kartiranje II Sa O 3 3 8
6. G-206 Politička geografija II Tm O 4 3 8
7. G-207 Stanovništvo sveta II Sa O 3 3 8
8. O-02
G-208
Izborni predmet bloka V II Ao, Sa I 3 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 21(I) +22(II)=43
Druga godina
1. G-209 Regionalna geografija Srbije I III Ns O 2 2 8
2. G-210
F-09
Izborni predmet bloka G III Tm I 2 2 7
3. F-04
O-08
Izborni predmet bloka D III Sa, Ao I 3 2 7
4. G-211
O-05
Izborni predmet bloka Đ III Sa, Ao I 3 1 8
5. G-212 GIS IV Sa O 4 2 4
6. G-213 Regionalna geografija Balkanskog poluostrva IV Ns O 4 3 4
7. G-214 Svetska privreda IV Ao O 3 3 4
8. G-215 Studijski istraživački rad IV O 2 2
9. G-216 Regionalna geografija Srbije II IV Ns O 2 2 4
10. G-220 Završni rad IV O 12
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 21(III) +21(IV)=42
Ukupno = 49 Ukupno =35 Ukupno = 2 Ukupno =0
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 86
Ukupno ESPB 120
Izborna nastava na studijskom programu:
Š Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka A
1 G-201 Turističke regije sveta Sa I 2 1 6
2 G-202 Osnove turizma Tm I 2 1 6
Predmeti izbornog bloka B
1 F-06 Astronomija Sa I 2 2 6
2 G-204 Nacionalni parkovi Sa I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka V
1 O-11G Psihologija Ao I 3 0 6
2 G-208 Hotelijerstvo Sa I 3 0 6
Predmeti izbornog bloka G
1 G-210 Metodologija Nir-a Tm I 2 2 7
2 F-09 Fizika okoline Tm I 2 2 7
Predmeti izbornog bloka D
1 F-04 Geofizika Sa I 3 2 7
2 O-08 Kulturno istorijske osnove Srbije Ao I 3 2 7
Predmeti izbornog bloka Đ
1 G-211 Nacionalna turistička geografija Sa I 3 1 8
2 O-15G Engleski jezik 2 Ao I 3 1 8