SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Hemija životne sredine

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

06.09.2019.

u 12:00h

09.09.2019.

u 13:00h

Milan Mitić
5
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

06.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0
H-237-B Hemija gasova

09.09.2019.

u 13:00h

Тatjana Anđelković
Maja Stanković
0
H-240-B Industrijska hemija 1

27.08.2019.

u 10:00h

0
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

29.08.2019.

u 10:00h

02.09.2019.

u 13:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-242-B Hemija organskih polimera

03.09.2019.

u 13:00h

0
H-243-B Primenjena organska hemija

26.08.2019.

u 09:00h

Goran Petrović
2
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

30.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
2
H-245-B Industrijska hemija 2

04.09.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Milena Miljković
4
H-253-B Hemija životne sredine

05.09.2019.

u 10:00h

Тatjana Anđelković
0
H-254-B Analitička hemija životne sredine

06.09.2019.

u 10:00h

09.09.2019.

u 10:00h

Sofija Rančić
0
H-255-B Hemija metala u životnoj sredini

07.09.2019.

u 10:00h

10.09.2019.

u 09:00h

0
H-255-B Hemija metala u životnoj sredini

07.09.2019.

u 10:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-256-1-B Organski polutanti 1

26.08.2019.

u 10:00h

27.08.2019.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-256-2-B Organski polutanti 2

29.08.2019.

u 10:00h

0
H-259-B Analiza životnih namirnica

07.09.2019.

u 13:00h

10.09.2019.

u 13:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

07.09.2019.

u 13:00h

10.09.2019.

u 13:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

10.09.2019.

u 09:00h

0
H-262-B Forenzička hemija

03.09.2019.

u 09:00h

Niko Radulović
1
H-263-B Hemija voda i zemljišta

06.09.2019.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-269-B Zelena hemija

28.08.2019.

u 10:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-270-B Geohemija

28.08.2019.

u 10:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-271-B Biodegradacije

31.08.2019.

u 10:00h

03.09.2019.

u 10:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-273-B Manipulacija opasnim organskim materijama

02.09.2019.

u 13:00h

04.09.2019.

u 13:00h

Ivan Palić
0
H-274-B Тehnologija vode i otpadnih voda

04.09.2019.

u 13:00h

0
H-275-B Elektrohemijske metode u hemiji životne sredine

09.09.2019.

u 13:00h

10.09.2019.

u 13:00h

Milan Mitić
0