JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Hemija životne sredine

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

18.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
1
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

17.06.2020.

u 13:00h

18.06.2020.

u 13:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
1
H-237-B Hemija gasova

24.06.2020.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
Maja Stanković
3
H-240-B Industrijska hemija 1

20.06.2020.

u 11:00h

Aleksandar Bojić
Aleksandra Zarubica
5
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

23.06.2020.

u 11:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Maja Stanković
Nenad Кrstić
2
H-242-B Hemija organskih polimera

24.06.2020.

u 09:00h

0
H-243-B Primenjena organska hemija

23.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 09:00h

Goran Petrović
2
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

25.06.2020.

u 11:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
7
H-245-B Industrijska hemija 2

19.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 09:00h

Milena Miljković
0
H-253-B Hemija životne sredine

23.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-254-B Analitička hemija životne sredine

19.06.2020.

u 08:00h

20.06.2020.

u 08:00h

Sofija Rančić
0
H-255-B Hemija metala u životnoj sredini

26.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-256-1-B Organski polutanti 1

24.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
3
H-256-2-B Organski polutanti 2

27.06.2020.

u 11:00h

Marija Genčić
3
H-259-B Analiza životnih namirnica

26.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

26.06.2020.

u 11:00h

29.06.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
0
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

29.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Zarubica
3
H-262-B Forenzička hemija

29.06.2020.

u 09:00h

Niko Radulović
11
H-263-B Hemija voda i zemljišta

27.06.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
5
H-269-B Zelena hemija

29.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-270-B Geohemija

29.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-271-B Biodegradacije

17.06.2020.

u 09:00h

18.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-272-B Analiza toksičnih supstanci

18.06.2020.

u 09:00h

Aleksandra Pavlović
0
H-273-B Manipulacija opasnim organskim materijama

29.06.2020.

u 13:00h

30.06.2020.

u 13:00h

Ivan Palić
0
H-274-B Тehnologija vode i otpadnih voda

29.06.2020.

u 13:00h

Jelena Mitrović
2
H-275-B Elektrohemijske metode u hemiji životne sredine

23.06.2020.

u 11:00h

24.06.2020.

u 11:00h

Milan Mitić
0