APRILSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Hemija životne sredine

Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-200A-B Elektrohemija

06.04.2020.

u 09:00h

07.04.2020.

u 09:00h

Milan Mitić
0
H-240-B Industrijska hemija 1

08.04.2020.

u 09:00h

0
H-241-B Тehnike i metode karakterizacije neorganskih jedinjenja

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
Nenad Кrstić
0
H-242-B Hemija organskih polimera

08.04.2020.

u 13:00h

0
H-253-B Hemija životne sredine

08.04.2020.

u 09:00h

Тatjana Anđelković
0
H-254-B Analitička hemija životne sredine

06.04.2020.

u 08:00h

07.04.2020.

u 08:00h

Sofija Rančić
0
H-255-B Hemija metala u životnoj sredini

09.04.2020.

u 09:00h

10.04.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
H-259-B Analiza životnih namirnica

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 11:00h

Violeta Mitić
0
H-260-B Mehanizmi neorganskih reakcija

06.04.2020.

u 11:00h

07.04.2020.

u 11:00h

Maja Stanković
0
H-269-B Zelena hemija

07.04.2020.

u 13:00h

08.04.2020.

u 13:00h

Aleksandra Zarubica
0
H-270-B Geohemija

07.04.2020.

u 13:00h

08.04.2020.

u 13:00h

Dragan Đorđević
0
H-271-B Biodegradacije

09.04.2020.

u 13:00h

10.04.2020.

u 13:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-272-B Analiza toksičnih supstanci

10.04.2020.

u 13:00h

Aleksandra Pavlović
0