DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena hemija 2014, modul Hemija životne sredine

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
H-233A-B Neorganska jedinjenja u medicini i farmaciji

26.12.2019.

u 13:00h

27.12.2019.

u 13:00h

Maja Stanković
Nenad Кrstić
0
H-237-B Hemija gasova

27.12.2019.

u 11:00h

Тatjana Anđelković
Maja Stanković
0
H-243-B Primenjena organska hemija

25.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Goran Petrović
0
H-244-B Odabrana poglavlja instrumentalne analize

26.12.2019.

u 09:00h

Ivana Rašić Mišić
2
H-245-B Industrijska hemija 2

23.12.2019.

u 09:00h

24.12.2019.

u 13:00h

Milena Miljković
1
H-256-1-B Organski polutanti 1

23.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Aleksandra Đorđević
0
H-256-2-B Organski polutanti 2

24.12.2019.

u 09:00h

0
H-261-B Hemija i tehnologija materijala

24.12.2019.

u 09:00h

0
H-262-B Forenzička hemija

25.12.2019.

u 13:00h

0
H-263-B Hemija voda i zemljišta

26.12.2019.

u 13:00h

Тatjana Anđelković
0
H-273-B Manipulacija opasnim organskim materijama

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Ivan Palić
0
H-274-B Тehnologija vode i otpadnih voda

26.12.2019.

u 09:00h

0
H-275-B Elektrohemijske metode u hemiji životne sredine

26.12.2019.

u 11:00h

27.12.2019.

u 11:00h

Milan Mitić
0