Doktorske akademske studije, studijski program: Hemija

 • Osnovni ciljevi ovog studijskog programa su sticanje teorijskih znanja i veština, koje će omogućiti primenu istih u različitim oblastima hemije i srodnih disciplina, u privrednim, naučnoistraživačkim, razvojnim, konsultantskim i visokoškolskim institucijama.
 • Obim studijskog programa je 180 ESPB bodova.
 • Trajanje realizacije studijskog programa je 3 godine (6 semestra sa po 15 nastavnih nedelja).
 • Uslov za upis: ostvarenih 300 ESPB bodova na osnovnim i master akademskim studijama Hemije i srodnim naučnim disciplinama, ili završene studije hemije u četvorogodišnjem trajanju po Zakonu o visokom obrazovanju koji je važio do septembra 2005; najmanja prosečna ocena 8,00 na prethodnim nivoima studija.
 • Aktivna nastava se na ovom studijskom programu realizuje kroz predavanja u okviru osam jednosemestralnih izbornih predmeta iz četiri izborna bloka, studijskog istraživačkog rada i naučno-istraživačkog rada sa određenim nedeljnim fondom časova.
 • Kurikulum doktorskih studija hemije je koncipiran tako da daje mogućnost studentima da izborom pojedinih disciplina i predmeta steknu znanja, veštine i sposobnosti iz različitih oblasti hemije usaglašenih sa savremenim trendovima razvoja hemije u svetu i logični je nastavak i nadgradnja master studija. Mogućnost kreiranja programa prema interesu, afinitetima i sklonostima studenta data je izbornošću predmeta.
 • Studijski program je suštinski i formalno usaglašen sa strategijama razvoja obrazovanja, nauke i struke u Republici Srbiji i sa standardima evropskog obrazovnog prostora. U skladu je sa društvenim potrebama, potrebama razvoja hemijskih nauka, primenjene hemije u različitim oblastima delatnosti (vodosnabdevanje, proizvodnja hrane, materijala, kontrola kvaliteta sirovina i proizvoda idr.), ekološkim zahtevima za očuvanje prirode i životne sredine i rešavanje konkretnih problema zagađenja životne sredine.
 • Za realizaciju studijskog programa postoji odgovarajući prostor i oprema. Naročito je važno istaći da je u laboratorijama (ukupne površine 713,15 m2) Fakulteta doktorandima dostupan veliki broj savremenih instrumenata za realizaciju dokteorskih disertacija. Studentima doktorskih studija je na raspolaganju veliki broj računara koji su u akadmskoj mreži.
 • Studenti doktorskih studija se, takođe, mogu uključivati i u proces izvođenja nastave na osnovnim i master studijama, gde stiču veštine i iskustva u nastavi, planiranju, organizovanju i realizaciji naučnih eksperimenata.
 • Student može ostvariti do 30 ESPB bodova na srodnom studijskom programu koji se realizuje u Srbiji ili u inostranstvu.
 • Doktorske studije student završava izradom i odbranom doktorske disertacije kojom je rukovodio mentor iz reda nastavnika sa liste mentora na ovom studijskom programu.
 • Posle završenog studijskog programa student stiče zvanje doktor nauka-hemijske nauke.
 • Kompetencije stečene savladavanjem studijskog programa omogućavaju studentima dalji profesionalni razvoj u nauci, obrazovanju, privredi i javnom sektoru.