OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-211 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

19.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M-217 Parcijalne diferencijalne jednačine

21.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M-2231 Metodika nastave matematike

29.09.2020.

u 09:00h

28.09.2020.

u 09:00h

Snežana Ilić
0
M-2262 Кombinatorika i teorija grafova

24.09.2020.

u 09:00h

29.09.2020.

u 09:00h

0