I GODINA, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2014, modul Upravljanje informacijama

Zimski semestar, školska 2023/2024 godina

I godinaII godinaLetnji semestarZauzetost prostorija

Raspored časova nije definisan!