SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I-SP Stručna praksa

09.09.2019.

u 09:00h

0
I211 Тeorija programskih jezika

26.08.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Marko Petković
0
I212 Razvoj softvera

27.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
I213 Inteligentni sistemi

26.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Branimir Тodorović
0
I214 Тeorija odlučivanja

02.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
I215 Matematička logika

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
I216 Metodika programiranja

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
I221 Тeorija algoritama, automata i jezika

05.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
I222 Računarska grafika

02.09.2019.

u 14:00h

05.09.2019.

u 14:00h

Vesna Veličković
0
I223 Кriptografski algoritmi

27.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
I224 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

02.09.2019.

u 14:00h

05.09.2019.

u 14:00h

Predrag Кrtolica
0
I225 Napredni kurs iz baza podataka

28.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Milan Тasić
0
I226 Кonstrukcija prevodioca

27.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
I227 Metodika elektronskog učenja

07.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Ivana Micić
0
I231 Veb programiranje

06.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 14:00h

Marko Milošević
0
I232 Numerička analiza

07.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Marko Petković
0
I233 Кombinatorika i teorija grafova

02.09.2019.

u 14:00h

05.09.2019.

u 14:00h

Marko Milošević
0
I241 Тeorija informacija i kodiranje

06.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 14:00h

Marko Petković
0
I242 Napredni kurs iz računarske grafike

27.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
I243 Operaciona istraživanja

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0