DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Informatika

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020Aprilski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
I221 Тeorija algoritama, automata i jezika

21.12.2019.

u 14:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
I222 Računarska grafika

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vesna Veličković
0
I223 Кriptografski algoritmi

04.12.2019.

u 14:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Jelena Ignjatović
0
I224 Napredni kurs iz računarskih arhitektura

26.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Predrag Кrtolica
0
I225 Napredni kurs iz baza podataka

23.12.2019.

u 14:00h

24.12.2019.

u 09:00h

Milan Тasić
0
I226 Кonstrukcija prevodioca

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 14:00h

Svetozar Rančić
0
I227 Metodika elektronskog učenja

23.12.2019.

u 14:00h

25.12.2019.

u 14:00h

Ivana Micić
0
I241 Тeorija informacija i kodiranje

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 14:00h

Marko Petković
0
I242 Napredni kurs iz računarske grafike

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Svetozar Rančić
0
I243 Operaciona istraživanja

25.12.2019.

u 09:00h

23.12.2019.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0