Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

20.IM11

Машинско учење и вештачка интелигенција

1

СА

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2

20.IMUI12

Безбедност информација

1

СА

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

7.00

3

20.IMUI13

Базе података

1

СА

3.00

2.00

0.00

1.00

0.00

8.00

4

20.IMI1

Изборни блок 1 (бира се 1 од 4)

1

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI01

Технолошки практикум напредне обраде података

1

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI02

Методика програмирања

1

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI03

Операциона истраживања

1

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI04

Нумеричка оптимизација

1

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

10.00

0.00

1.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

23.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

23.00

5

20.IMUI21

Мултимедијални информациони системи

2

СА

3.00

2.00

0.00

1.00

0.00

8.00

6

20.IMRS22

Теорија програмских језика

2

НС

3.00

2.00

0.00

1.00

0.00

8.00

7

20.IMI2

Изборни блок 2 (бира се 2 од 14)

2

6.00

4.00

0.00

0.00

0.00

14.00

20.IMI09

Методика електронског учења

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI36

Машинско учење и вештачка интелигенција у роботици

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI10

Конструкција преводиоца и интерпретера

2

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI11

Тестирање и метрика софтвера

2

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI12

Пробабилистички графички модели

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI13

Дигитална обрада слика

2

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI14

Методе статистичке анализе

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI15

Напредни курс из рачунарских архитектура

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI16

Рачунарска графика 1

2

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI17

Виртуелне учионице

2

АО

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI18

Паралелно и дистрибуирано машинско учење

2

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI19

Регресиона анализа података

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI20

Развој платформи за мешовито учење

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI21

Напредни дизајн и анализа алгоритама

2

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

2.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

22.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

22.00

Укупно часова по виду наставе у години

24.00

18.00

0.00

3.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

45.00

60.00

Укупно часова наставе у години

45.00

ДРУГА ГОДИНА

8

20.IMRS31

Теорија алгоритама, аутомата и језика

3

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

8.00

9

20.IMUIX2

Теорија информација и кодирање

3

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

8.00

10

20.IMSIR

Студијски истраживачки рад

3

НС

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

7.00

11

20.IMSPP

Стручна/педагошка пракса

3

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

6.00

6.00

8.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

26.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

12

20.IMI3

Изборни блок 3 (бира се 2 од 14)

4

6.00

4.00

0.00

0.00

0.00

14.00

20.IMI22

Статистички софтвер

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI23

Функционално програмирање

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI24

Рачунарска графика 2

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI25

Фази системи

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI26

Анализа временских низова

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI27

Ненадгледано машинско учење

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI28

Математичка логика

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI29

Комплексне мреже

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI30

Системи засновани на знању

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI31

Теорија одлучивања

4

ТМ

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI32

Примена вештачке интелигенције у биомедицини

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI33

Обрада природних језика

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI34

Дигитална обрада сигнала

4

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

20.IMI35

Дидактичко-информатичке иновације

4

АО

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

13

20.IMPMR

Мастер рад - студијски истраживачки рад

4

НС

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

8.00

14

20.IMMR

Мастер рад - израда и одбрана

4

НС

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

12.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

6.00

4.00

10.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

34.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

Укупно часова по виду наставе у години

12.00

10.00

18.00

0.00

12.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

52.00