Ред. бр. Шифра Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/ Изборни О/И Тип предмета
П В ДОН СИР
ПРВА ГОДИНА
1. 20.ИМ11 Mашинско учење и вештачкa интелигенцијa 1 3 3 8 О Стручно-апликативни
2. 20.ИМУИ12 Безбедност информација 1 3 3 7 О Стручно-апликативни
3. 20.ИМУИ13 Базе података 1 3 2 1 8 О Стручно-апликативни
4. 20.ИМИ1 Изборни предмет 1 1 3 2 7 И
5. 20.ИМУИ21 Мултимедијални информациони системи 2 3 2 1 8 О Стручно-апликативни
6. 20.ИМРС22 Теорија програмских језика 2 3 2 1 8 О Научно-стручни
7. 20.ИМИ2 Изборни предмет 2 2 3 2 7 И
8. Изборни предмет 3 2 3 2 7 И
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години 24 18 3 60
Укупно часова активне наставе на години 45
Укупно часова активне наставе на години
ДРУГА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА)
9. 20.ИМРС31 Теорија алгоритама, аутомата и језика 3 3 3 8 О Теоријско-методолошки
10. 20.ИМУИ41 Теорија информација и кодирање 3 3 3 8 О Теоријско-методолошки
11. 20.ИМСИР Студијски истраживачки рад 3 8 7 О Научно-стручни
12. 20.ИМСПП Стручна / педагошка пракса 3 6 3 О Стручно-апликативни
13. 20.ИМИ3 Изборни предмет 4 4 3 2 7 И
14. Изборни предмет 5 4 3 2 7 И
15. 20.ИМПМР Мастер рад – студијски истраживачки рад 4 10 8 О/И Научно-стручни
16. 20.ИММР Мастер рад – израда и одбрана 4 6 12 О/И Научно-стручни
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години 12 10 18 12 60
Укупно часова активне наставе на години 40
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 85 12 120

Изборна настава на студијском програму МАС Рачунарске науке

Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете 37,50 %
Фактор изборности према додатним (алтернативним) предметима које обезбеђује институција  
 
Ред. бр. Шифра Назив Сем. П В ДОН Остали час. ЕСПБ
Изборни предмет 1 – Модули: Развој софтвера и Управљање информацијама (бира се 1 од 4 предмета) 1 3 2     7
1. 20.IMI01 Технолошки практикум напредне обраде података 1 3 2     7
2. 20.IMI02 Методика програмирања 1 3 2     7
3. 20.IMI03 Операциона истраживања 1 3 2     7
4. 20.IMI04 Нумеричка оптимизација 1 3 2     7
Изборни предмети 2 и 3 – сви модули (бирају се 2 од 13 предмета) 2 3 2     7
5. 20.IMI09 Методика електронског учења 2 3 2     7
6. 20.IMI10 Конструкција преводиоца и интерпретера 2 3 2     7
7. 20.IMI11 Тестирање и метрика софтвера 2 3 2     7
8. 20.IMI12 Пробабилистички графички модели 2 3 2     7
9. 20.IMI13 Дигитална обрада слика 2 3 2     7
10. 20.IMI14 Методе статистичке анализе 2 3 2     7
11. 20.IMI15 Напредни курс из рачунарских архитектура 2 3 2     7
12. 20.IMI16 Рачунарска графика 1 2 3 2     7
13. 20.IMI17 Виртуелне учионице 2 3 2     7
14. 20.IMI18 Паралелно и дистрибуирано машинско учење 2 3 2     7
15. 20.IMI19 Регресиона анализа података 2 3 2     7
16. 20.IMI20 Развој платформи за мешовито учење 2 3 2     7
17. 20.IMI21 Напредни дизајн и анализа алгоритама 2 3 2     7
Изборни предмети 4 и 5 – сви модули (бирају се 2 од 14 предмета) 4 3 2     7
18. 20.IMI22 Статистички софтвер 4 3 2     7
19. 20.IMI23 Функционално програмирање 4 3 2     7
20. 20.IMI24 Рачунарска графика 2 4 3 2     7
21. 20.IMI25 Фази системи 4 3 2     7
22. 20.IMI26 Анализа временских низова 4 3 2     7
23. 20.IMI27 Ненадгледано машинско учење 4 3 2     7
24. 20.IMI28 Математичка логика 4 3 2     7
25. 20.IMI29 Комплексне мреже 4 3 2     7
26. 20.IMI30 Системи засновани на знању 4 3 2     7
27. 20.IMI31 Теорија одлучивања 4 3 2     7
28. 20.IMI32 Примена вештачке интелигенције у биоинформатици 4 3 2     7
29. 20.IMI33 Обрада природних језика 4 3 2     7
30. 20.IMI34 Дигитална обрада сигнала 4 3 2     7
31. 20.IMI35 Дидактичко-информатичке иновације 4 3 2     7
Изборна настава на студијском програму МАС Вештачка интелигенција и машинско учење   Из електронског формулара за студијски програм  
Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете 37,50 %
Фактор изборности према додатним (алтернативним) предметима које обезбеђује институција  
   
Ред. бр. Шифра Назив Сем. П В ДОН Остали час. ЕСПБ
Изборни предмет 1 (бира се 1 од 6 предмета) 1 3 2     7
1. ИМИ05 Комбинаторика и теорија графова 1 3 2     7
2. ИМИ37 Безбедност информација и вештачка интелигенција 1 3 2     7
3. ИМИ06 Пробабилистички аутомати 1 3 2     7
4. ИМИ07 Бајесова анализа података 1 3 2     7
5. ИМИ08 Теорија информација у машинском учењу 1 3 2     7
6. ИМИ01 Технолошки практикум напредне обраде података 1 3 2     7
Изборни предмети 2 и 3 (бирају се 2 од 14 предмета) 2 3 2     7
7. ИМИ09 Методика електронског учења 2 3 2     7
8. ИМИ36 Машинско учење и вештачка интелигенција у роботици 2 3 2     7
9. ИМИ10 Конструкција преводиоца и интерпретера 2 3 2     7
10. ИМИ11 Тестирање и метрика софтвера 2 3 2     7
11. ИМИ12 Пробабилистички графички модели 2 3 2     7
12. ИМИ13 Дигитална обрада слика 2 3 2     7
13. ИМИ14 Методе статистичке анализе 2 3 2     7
14. ИМИ15 Напредни курс из рачунарских архитектура 2 3 2     7
15. ИМИ16 Рачунарска графика 1 2 3 2     7
16. ИМИ17 Виртуелне учионице 2 3 2     7
17. ИМИ18 Паралелно и дистрибуирано машинско учење 2 3 2     7
18. ИМИ19 Регресиона анализа података 2 3 2     7
19. ИМИ20 Развој платформи за мешовито учење 2 3 2     7
20. ИМИ21 Напредни дизајн и анализа алгоритама 2 3 2     7
Изборни предмети 4 и 5 (бирају се 2 од 14 предмета) 4 3 2     7
21. ИМИ22 Статистички софтвер 4 3 2     7
22. ИМИ23 Функционално програмирање 4 3 2     7
23. ИМИ24 Рачунарска графика 2 4 3 2     7
24. ИМИ25 Фази системи 4 3 2     7
25. ИМИ26 Анализа временских низова 4 3 2     7
26. ИМИ27 Ненадгледано машинско учење 4 3 2     7
27. ИМИ28 Математичка логика 4 3 2     7
28. ИМИ29 Комплексне мреже 4 3 2     7
29. ИМИ30 Системи засновани на знању 4 3 2     7
30. ИМИ31 Теорија одлучивања 4 3 2     7
31. ИМИ32 Примена вештачке интелигенције у биомедицини 4 3 2     7
32. ИМИ33 Обрада природних језика 4 3 2     7
33. ИМИ34 Дигитална обрада сигнала 4 3 2     7
34. ИМИ35 Дидактичко информационе иновације 4 3 2     7