Šifra Naziv predmeta S Tip SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. IO-11 Uvod u programiranje 1 NS O 3 2 1 8
2. IO-12 Diskretne strukture 1 1 NS O 3 3 0 7
3. IO-13 Uvod u računarstvo 1 NS O 3 3 0 7
4. IO-14 Matematička analiza 1 1 AO O 3 3 0 8
5. IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1 2 NS O 3 2 1 8
6. IO-22 Diskretne strukture 2 2 NS O 3 3 0 7
7. IO-23 Uvod u Veb programiranje 2 SA O 3 2 1 7
8. IO-24 Matematička analiza 2 2 AO O 3 3 0 8
DRUGA GODINA
9. IO-31 Strukture podataka i algoritmi 3 NS O 3 3 0 8
10. IO-32 Linearna algebra 3 TM O 3 3 0 7
11. IO-33 Uvod u baze podataka 3 NS O 3 2 1 8
12. IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2 3 NS O 3 2 1 7
13. IO-41 Dizajn i analiza algoritama 4 NS O 3 3 0 8
14. IO-42 Objektno-orijentisano programiranje 3 4 NS O 3 2 1 8
15. IO-43 Uvod u operativne sisteme 4 NS O 2 2 1 7
16. Predmet izbornog bloka 1 4 IB 7
TREĆA GODINA
17. IO-51 Verovatnoća 5 TM O 3 3 0 8
18. Predmet izbornog bloka 2 5 IB 7
19. Predmet izbornog bloka 3 5 IB 8
20. IO-52 Uvod u softversko inženjerstvo 5 SA O 2 2 0 7
21. Predmet izbornog bloka 4 6 IB 7
22. IO-61 Računarske mreže 6 NS O 2 2 0 7
23. Predmet izbornog bloka 5 6 IB 5
24. Predmet izbornog bloka 6 6 IB 5
25. IO-62 Web programiranje 6 SA O 3 2 1 6
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1.
1. IO-I11 Elektronsko izdavaštvo 4 SA IB 2 2 0 7
2. IO-I12 Analitička geometrija 4 TM IB 2 2 0 7
Predmeti izbornog bloka 2.
1. IO-I21 Teorija brojeva i polinoma 5 TM IB 2 2 0 7
2. IO-I22 Numerički metodi 1 5 TM IB 2 2 0 7
Predmeti izbornog bloka 3.
1. IO-I31 Metodika nastave informatike 5 NS IB 3 3 0 8
2. IO-I32 Upravlјanje projektima u IT 5 SA IB 3 3 0 8
3. IO-I33 Simbolička izračunavanja 5 NS IB 3 3 0 8
Predmeti izbornog bloka 4.
1. IO-I41 Numerički metodi 2 6 NS IB 2 2 0 7
2. IO-I42 Open source matematički softver 6 SA IB 2 2 0 7
3. IO-I43 Matematička statistika 6 TM IB 2 2 0 7
Predmeti izbornog bloka 5.
1. O-02 Psihologija 6 AO IB 3 0 0 5
2. O-04 Engleski jezik 1 6 AO IB 3 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 6.
1. O-01 Pedagogija 6 AO IB 3 0 0 5
2. O-05 Engleski jezik 2 6 AO IB 3 0 0 5
3. IO-I61 Asemblersko programiranje 6 SA IB 1 1 1 5
S – semestar u kome je predmet
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok