ŠifraNaziv predmetaSTipSPČasovi aktivne nastaveESPB
PVDON
PRVA GODINA
1.IO-11Uvod u programiranje1NSO3218
2.IO-12Diskretne strukture 11NSO3307
3.IO-13Uvod u računarstvo1NSO3307
4.IO-14Matematička analiza 11AOO3308
5.IO-21Objektno-orijentisano programiranje 12NSO3218
6.IO-22Diskretne strukture 22NSO3307
7.IO-23Uvod u Veb programiranje2SAO3217
8.IO-24Matematička analiza 22AOO3308
DRUGA GODINA
9.IO-31Strukture podataka i algoritmi3NSO3308
10.IO-32Linearna algebra3TMO3307
11.IO-33Uvod u baze podataka3NSO3218
12.IO-34Objektno-orijentisano programiranje 23NSO3217
13.IO-41Dizajn i analiza algoritama4NSO3308
14.IO-42Objektno-orijentisano programiranje 34NSO3218
15.IO-43Uvod u operativne sisteme4NSO2217
16. Predmet izbornog bloka 14 IB   7
TREĆA GODINA
17.IO-51Verovatnoća5TMO3308
18. Predmet izbornog bloka 25 IB   7
19. Predmet izbornog bloka 35 IB   8
20.IO-52Uvod u softversko inženjerstvo5SAO2207
21. Predmet izbornog bloka 46 IB   7
22.IO-61Računarske mreže6NSO2207
23. Predmet izbornog bloka 56 IB   5
24. Predmet izbornog bloka 66 IB   5
25.IO-62Web programiranje6SAO3216
Ukupno ESPB bodova180
IZBORNA NASTAVA
Predmeti izbornog bloka 1.
1.IO-I11Elektronsko izdavaštvo4SAIB2207
2.IO-I12Analitička geometrija4TMIB2207
Predmeti izbornog bloka 2.
1.IO-I21Teorija brojeva i polinoma5TMIB2207
2.IO-I22Numerički metodi 15TMIB2207
Predmeti izbornog bloka 3.
1.IO-I31Metodika nastave informatike5NSIB3308
2.IO-I32Upravlјanje projektima u IT5SAIB3308
3.IO-I33Simbolička izračunavanja5NSIB3308
Predmeti izbornog bloka 4.
1.IO-I41Numerički metodi 26NSIB2207
2.IO-I42Open source matematički softver6SAIB2207
3.IO-I43Matematička statistika6TMIB2207
Predmeti izbornog bloka 5.
1.O-02Psihologija6AOIB3005
2.O-04Engleski jezik 16AOIB3005
Predmeti izbornog bloka 6.
1.O-01Pedagogija6AOIB3005
2.O-05Engleski jezik 26AOIB3005
3.IO-I61Asemblersko programiranje6SAIB1115
S – semestar u kome je predmet
Časovi aktivne nastaveP – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Tip (tip predmeta): AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA -stručno aplikativni
SP (status predmeta): O – obavezni, IB – izborni blok