Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti – za izdavačku delatnost i fakultetsku saradnju

018/533 015, lok. 136
danica@pmf.ni.ac.rs