Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студијског програма МАС ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

 Р.бр.

 

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1

МЕ.МЕ120

Екологија биљака

1

5

7

2

МЕ.МЕ130

Заштита биолошке разноврсности

1

4

5

3

МЕ.МЕ140

Изборни блок 1

1

4

6

4

МЕ.МЕ110

Методологија научно-истраживачког рада

1

4

6

5

МЕ.МЕ150

Изборни блок 2

1

4

6

Укупно часова активне наставе

21

30

6

МЕ.МЕ210

Биоиндикације и биомониторинг

2

4

6

7

МЕ.МЕ220

Екологија животиња

2

5

7

8

МЕ.МЕ230

Хидробиологија

2

4

5

9

МЕ.МЕ240

Изборни блок 3

2

4

6

10

МЕ.МЕ250

Изборни блок 4

2

4

6

Укупно часова активне наставе

21

30

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

42

60

ДРУГА ГОДИНА

11

МЕ.МЕ310

Конзервациона биологија

3

4

6

12

МЕ.МЕ320

Фитогеографија

3

4

6

13

МЕ.МЕ330

Зоогеографија

3

4

6

14

МЕ.МЕ340

Изборни блок 5

3

4

6

15

МЕ.МЕ350

Изборни блок 6

3

4

6

Укупно часова активне наставе

20

30

16

МЕ.МЕ410

Теренска истраживања у екологији

4

2

2

17

МЕ.МЕ420

Стручна пракса

4

 

3

18

МЕ.МЕ430

Предмет завршног рада

4

20

15

19

МЕ.МЕ440

Завршни рад

4

 

10

Укупно часова активне наставе

22

30

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

42

60