Р.бр.

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

20.GMPLA

N

Географске основе просторног планирања

1

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2

20.GMIZBA

Изборни предмети блока А (бира се 1 од 2)

1

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20.GMHAZA

Хазарди

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20.GMPRIK

Примењена климатологија

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

3

20.GMIND

G

Индустријска географија

1

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

4

20.GMZAŠ

T

Заштићена природна добра

1

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5

20.GMNIR

Методологија научно-истраживачког рада

1

ТМ

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6

20.GMIZBB

Изборни предмети блока Б (бира се 1 од 2)

1

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.GMSAOB

Саобраћајна географија

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.GMSTAT

Статистички модели у географији

1

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

7

20.GMTEM

K

Тематско картирање

2

НС

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

8

20.GMPOLI

Политичка географија

2

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

9

20.GMMIN

O

Методичке иновације у географији

2

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10

20.GMAGR

A

Аграрна географија

2

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

11

20.GMIZBV

Изборни предмети блока В (бира се 1 од 2)

2

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

20.GMGHEM

Геохемија

2

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

00.ENGMB1

Енглески језик Б1

2

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

12

20.GMTRN

Теренска настава

2

НС

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

11.00

5.00

0.00

4.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

Укупно часова по виду наставе у години

23.00

13.00

0.00

4.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

40.00

ДРУГА ГОДИНА

13

20.GMRGS

1

Регионална географија Србије 1

3

НС

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

14

20.GMIZBG

Изборни предмети блока Г (бира се 1 од 3)

3

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20.GMRURP

Рурално планирање

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20.GMPRIV

Светска привреда

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20.GMPRIH

Примењена хидрологија

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

15

20.GMIZBD

Изборни предмети блока Д (бира се 1 од 2)

3

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20.GMURBE

Урбана екологија

3

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20.GMRURE

Рурална екологија

3

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

16

20.GMGIS

Анализа геопросторних података у ГИС-у

3

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

17

20.GMLOK

S

Географија локалне средине

3

ТМ

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

18

20.GMŠKO

L

Школска пракса

3

НС

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

19

20.GMSIR

Студијско истраживачки рад

4

НС

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

20

20.GMBAL

K

Регионална географија Балканског полуострва

4

НС

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

21

20.GMRGS

2

Регионална географија Србије 2

4

НС

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3.00

22

20.GMIZBĐ

Изборни предмети блока Ђ (бира се 1 од 2)

4

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

00.ODSTR

Образовање деце са сметњама и тешкоћама у развоју

4

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

00.PEDKOM

Педагошка комуникација

4

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

23

20.GMPZR

Предмет завршног рада

4

НС

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

4.00

24

20.GMSTR

U

Стручна пракса

4

НС

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

25

20.GMZRA

D

Завршни рад

4

НС

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

7.00

4.00

9.00

0.00

8.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

28.00

Укупно часова по виду наставе у години

19.00

12.00

9.00

0.00

14.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

54.00