Р.бр

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1

10.FMA01

Нуклеарна физика

1

ТМ

3.00

2.00

0.00

1.00

0.00

6.00

2

10.FMA02

Физичка електроника

1

ТМ

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

3

10.FMA29

Наставна средства физике 1

1

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

4

10.FMA21

Физика у школи 1

1

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

5

10.FMNI1

Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)

1

2.00

0.00-

2.00

0.00

0.00-

2.00

0.00

6.00

10.FMA37

Поглавља теоријске физике

1

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA16

Физика јонизованих гасова и ласера

1

НС

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

2.00-

4.00

0.00

7.00-

9.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

23.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

23.00

6

10.FMA03

Атомска и молекуларна физика

2

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

7

10.FMA24

Историја и филозофија физике

2

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

8

10.FMA27

Методика наставе физике

2

НС

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

6.00

9

10.FMA30

Наставна средства физике 2

2

СА

2.00

0.00

0.00

3.00

0.00

6.00

10

10.FMNI2

Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)

2

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA23

Физика животне средине

2

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA28

Моделовање и симулација физичких система

2

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

6.00

0.00

4.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

Укупно часова по виду наставе у години

22.00

8.00-

10.00

0.00

11.00-

13.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

43.00

60.00

Укупно часова наставе у години

43.00

ДРУГА ГОДИНА

11

10.FMA04

Основе физике плазме

3

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

12

10.FMA35

Основе физике елементарних честица

3

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

13

10.FMNI3

Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3)

3

2.00

1.00-

2.00

0.00

0.00-

1.00

0.00

6.00

10.FMA13

Физика и свакодневни живот

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA39

Радијациона физика

3

НС

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

6.00

10.FMA26

Квантна механика

3

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

14

10.FMNI4

Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2)

3

2.00-

3.00

0.00-

2.00

0.00

0.00-

2.00

0.00

6.00

10.FMA32

Нумеричке методе у физици

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FMA18

Физика материјала

3

НС

3.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

15

10.FMNI5

Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2)

3

2.00

0.00-

2.00

0.00

0.00-

2.00

0.00

6.00

10.FMA22

Физика у школи 2

3

СА

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

10.FMA44

Структура космоса на великим скалама

3

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00-

11.00

5.00-

10.00

0.00

0.00-

5.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00-21.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00-21.00

Р.бр

Шифра

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

16

10.FMA43

Школска пракса

4

СА

1.00

0.00

0.00

2.00

0.00

6.00

17

10.FMA10

Астрофизика

4

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

18

10.FMA05

Стручна пракса

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

3.00

19

10.FMA06

Студијско истраживачки рад

4

СА

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

20

10.FMA07

Предмет мастер рада

4

СА

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

4.00

21

10.FMA08

Мастер рад

4

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

8.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

3.00

2.00

13.00

2.00

9.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

29.00

Укупно часова по виду наставе у години

13.00-

14.00

7.00-

12.00

13.00

2.00-

7.00

9.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00-41.00

60.00

Укупно часова наставе у години

49.00-50.00