Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1

10.FMA01

Нуклеарна физика

1

6

6.00

2

10.FMA02

Физичка електроника

1

5

6.00

3

10.FMA29

Наставна средства физике 1

1

4

6.00

4

10.FMA21

Физика у школи 1

1

4

6.00

5

10.FMNI1

Изборни предмет 1

1

4

6.00

 

 

10.FMA37

Поглавља теоријске физике

1

4

6.00

 

 

10.FMA16

Физика јонизованих гасова и ласера

1

4

6.00

6

10.FMA03

Атомска и молекуларна физика

2

4

6.00

7

10.FMA24

Историја и филозофија физике

2

4

6.00

8

10.FMA27

Методика наставе физике

2

3

6.00

9

10.FMA30

Наставна средства физике 2

2

5

6.00

10

10.FMNI2

Изборни предмет 2

2

4

6.00

 

 

10.FMA23

Физика животне средине

2

4

6.00

 

 

10.FMA28

Моделовање и симулација физичких система

2

4

6.00

Укупно часова активне наставе

43

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

1

10.FMA04

Основе физике плазме

3

4

6.00

2

10.FMA35

Основе физике елементарних честица

3

4

6.00

3

10.FMNI3

Изборни предмет 3

3

4

6.00

 

 

10.FMA13

Физика и свакодневни живот

3

4

6.00

 

 

10.FMA39

Радијациона физика

3

4

6.00

 

 

10.FMA26

Квантна механика

3

4

6.00

4

10.FMNI4

Изборни предмет 4

3

4-5

6.00

 

 

10.FMA32

Нумеричке методе у физици

3

4

6.00

 

 

10.FMA18

Физика материјала

3

5

6.00

5

10.FMEI5

Изборни предмет 5

3

4

6.00

 

 

10.FMA22

Физика у школи 2

3

4

6.00

 

 

10.FMA44

Структура космоса на великим скалама

3

4

6.00

6

10.FMA43

Школска пракса

4

3

6.00

7

10.FMA10

Астрофизика

4

4

6.00

8

10.FMA05

Стручна пракса

4

6

6.00

9

10.FMA06

СИР (ПИР)

4

3

6.00

10

10.FMA07

Предмет мастер рада

4

10

6.00

11

10.FMA08

Мастер рад

4

3

6.00

Укупно часова активне наставе

41-42

 

Укупно ЕСПБ

60