Dr Jovana Т. Nikolov Radenković

Vanredni profesor
Departman za matematiku

Лични подаци

Име и презиме:                           Јована Николов Раденковић
Датум и место рођења:            22.09.1986, Ниш, Србија

 

Образовање

23.12.2009 - 1.10.2015.         Природно-математички факултет, Универзитет у  Нишу, 
                                                докторске академске студије, студијски програм Математика

1.10.2005 - 15.12.2009           Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, одсек за Математику,
                                                смер Рачунарство и информатика, просечна оцена 9,93, дипломски рад
                                                на тему „Хилбертови Ц*-модули и операторске једначине“ 

 2001 – 2005                           Гимназија „Светозар Марковић“ у Нишу,  Специјализовано одељење за
                                                талентоване математичаре, носилац диплломе „Вук Караџић“

1993 – 2001                            Основна школа „Ћеле кула“ у Нишу, носилац дипломе „Вук Караџић“

 

Радно искуство

 • Доцент на Департману за математику ПМФ-a u Нишу од 26.02.2016.
 • Асистент на одсеку за Математику на Природно математичком факултету од 11.10.2012.
 • Истраживач-приправник на одсеку за Математику на Природно математичком факултету од 01.02.2011. до 11.10.2012.
 • Aнгажована на пројекту Министарства просвете и науке „Функционална анализа, стохастичка анализа и примене“ (број 174007) од 2011. године
 • Aнгажована на пројекту Министарства просвете и науке „Теорија оператора, стохастичка анализа и примене“ (број 144003) 2010. године
 • Од школске 2010/2011. године на Департману за математику ПМФ-а у Нишу изводила вежбе из предмета: Увод у нумеричку анализу, Функционална анализа, Диференцијалне једначине и динамички системи, Теорија оператора, Мера и интегрција, Уопштени инверзи, Нумеричко решавање диференцијалних једначина
 • Стипендиста Министарства за науку и технолошки развој, истраживач-докторанд на пројекту „Теорија оператора, стохастичка анализа и примене“ (Евиденциони број 144003)  од 23.3.2010. до 1.2.2011.

 

Награде и стипендије

 • Стипендија Министарства за науку и технолошки развој за истраживаче-докторанте у 2010. години.
 • Диплома најбољем студенту Природно–математичког факултета у 2008. години од Града Ниша поводом 11.јануара – Дана ослобођења града Ниша од Турака
 • Стипендија Фонда за младе таленте републике Србије школске 2008/2009.
 • Eurobank EFG школарина за 100 најбољих студената завршних година факултета у Србији за остварене изванредне резултате током студија у 2008. години
 • Стипендија Фондације за развој научног и уметничког подмлатка школске 2006/2007. и 2007/2008.
 • Стипендија Фондације „Света Петка“ ГО Медијана школске 2007/2008.

 

Остало

 • Члан комисије на општинском и окружном такмичењу из математике за ученике средњих школа

 

 

 

 

Detalji o nastavniku