Dr Dragan P. Stevanović

Redovni profesor

Departman za računarske nauke

Dr Dragan P. Stevanović

Dr Dragan P. Stevanović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

kabinet 209

018/533 015, lok.141

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije