Dr Dragan P. Stevanović

Redovni profesor

Departman za računarske nauke

Dr Dragan P. Stevanović

Dr Dragan P. Stevanović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!