Dr Dragan P. Stevanović

Redovni profesor
Departman za računarske nauke

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
I122 Diskretne strukture 2 osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
Algebarska kombinatorika doktorske akademske studije, Informatika (Računarske nauke)
predavanja
I353 Algebarska teorija grafova doktorske akademske studije, Informatika (Računarske nauke)
predavanja
M-347 Algebarska kombinatorika doktorske akademske studije, Matematika
predavanja
M-351 Algebarska teorija grafova doktorske akademske studije, Informatika (Računarske nauke)
predavanja
I341 Algebarska kombinatorika doktorske akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
I353 Algebarska teorija grafova doktorske akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
I364 Primena spektara grafova u računarstvu doktorske akademske studije, Računarske nauke 2014
predavanja
20.IDI24 Algebarska kombinatorika doktorske akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IDI33 Algebarska teorija grafova doktorske akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja
20.IDI36 Primena spektara grafova u računarstvu doktorske akademske studije, Računarske nauke 2021
predavanja