Dr Vanja V. Stojanović

Naučni saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Vanja V. Stojanović

Dr Vanja V. Stojanović

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Др Вања Стојановић је научни сарадник на Департману за Биологију и Екологију Природно-математичког факултета у Нишу. Рођен је у Нишу, 31.07.1988. где је стекао основно и средње образовање. Основне и мастер студије биологије на Природно-математичком факултету завршио је у Нишу, да би потом докторске студије уписао у Монтпељеу (Француска) 2013. године. Докторску дисертацију са темом “Наночестице порозног силицијума за дијагностику и фотодинамичку терапију чврстих канцера мале величине” успешно је одбранио 2016. године на Универзитету у Монптељеу. 20
BiografijaAngažovanjaPublikacije