Dr Vanja V. Stojanović

Naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Др Вања Стојановић је научни сарадник на Департману за Биологију и Екологију Природно-математичког факултета у Нишу. Рођен је у Нишу, 31.07.1988. где је стекао основно и средње образовање. Основне и мастер студије биологије на Природно-математичком факултету завршио је у Нишу,  да би потом докторске студије уписао у Монтпељеу (Француска) 2013. године. Докторску дисертацију са темом “Наночестице порозног силицијума за дијагностику и фотодинамичку терапију чврстих канцера мале величине” успешно је одбранио 2016. године на Универзитету у Монптељеу. 2017. године започео је свој постдокторски пројекат на Универзитету Нова у Лисабону (Португал) где је радио на испитивању продорности фармаколошки активних једињења у различитим хемијским облицима кроз лабораторијски креирану кожу кератиноцитима. Током своје целокупне научно истраживачке каријере бавио се истраживањима из области молекуларне биологије и биологије ћелије, нарочито апликативним истраживањима у дијагностици и терапији канцера и одређивању цитотоксичности и биокомпатибилности различитих материјала и биолошки активних супстанци.
Detalji o nastavniku