Dr Miodrag S. Đorđević

Docent
Departman za matematiku

Adresa:

Univerzitet u Nišu
Prirodno matematički fakultet
Departman za matematiku
Višegradska 33
18000 Niš, Srbija
+381 18 533015
e-mail: dmiodrag@pmf.ni.ac.rs, dmiodrag@gmail.com

Lični podaci:

Datum rođenja: 20. decembar 1974. (Leskovac, Srbija)

Obrazovanje:

Diplomirani matematičar za informatiku i računarstvo, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 1999.

Radno iskustvo:

Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, asistent pripravnik, 1999-2000.
Univerzitet u Nišu, Prirodno matematički fakultet, asistent pripravnik, od 2000-2009.
Univerzitet u Nišu, Prirodno matematički fakultet, asistent, od 2009.

 

Nastavne oblasti:

Matematička statistika i statističko modelovanje
Multivarijaciona statistička analiza
Teorija uzoraka
Planiranje eksperimenata
Poslovna statistika
Elementarna statistika
Softverski paketi sa primenom u statistici

Oblasti interesovanja:

Vremenske serije sa celobrojnim vrednostima
Statističko modelovanje
Statistički modeli u ekonomiji
Statistička kontrola kvaliteta
Objektno programiranje

Učešće na projektima:

Projekat Ministarstva za nauku RS, Beograd, "Diskretni i neprekidni stohastički modeli sa primenama", br.1834, (2002-2005)

Poznavanje jezika:

Engleski (pisanje-odlično, čitanje-odlično, govor-odličan)
Italijanski (pisanje-odlično, čitanje-odlično, govor-odličan), položen ispit Univerziteta u Sijeni, CILS, nivo B2, ocena 80%.

 

Detalji o nastavniku