Dr Jelena S. Milošević

Docent
Departman za matematiku

 

Јелен Милошевић (девојачко презиме Живковић) је рођена 08.01.1979. године у Нишу, где је завршила основну школу  и Гимназију (природно математички смер) као одличан ученик. Филозофски факултет у Нишу, Одсек за математику уписује 1997.  и завршава у року  2001.  са просечном оценом 9.52. Постдипломске судије је уписала  2001. године,  смер математичка анализа, на Природно математичком факултету у Нишу, које завршава просечном оценом 10. Магистарску тезу под називом  „Осцилаторна својства решења нелинеарних диференцијалних једначина четвртог реда“, под менторством Проф. др  Јелене  Манојловић, је одбранила 01.02.2008. године. Докторску дисертацију под називом „ Асимптотска анализа решења нелинеарних диференцијалних једначина и Караматине правилно променљиве функције“, под менторством  Проф. др Јелене Манојловић, је одбранила 14.12. 2015. године.

 Од 2001. Јелена ради као асистент приправник на Природно математичком факултету у Нишу за групу предмета из математичке анализе.  Као асистент за групу предмета из Математичке анализе ради од 2008. године. У звање доцент изабрана је априла 2016. године.

Јелена је објавила шест научних радова у водећим међународним  часописима.

Detalji o nastavniku